عدم توافق اربیل و بغداد موجب وخامت اوضاع در عراق می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مشاور نظامی رئیس اقلیم کردستان با اشاره به اینکه دولت عراق هیچ گزینه دیگری به جز توافق با اقلیم ندارد، گفت که عدم توافق میان اربیل و بغداد موجب وخامت اوضاع در عراق می شود.

به گزارش کردپرس، بابکر زیباری در گفتگو با سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) گفت که بخش هایی از مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد، به دلیل اینکه هیچ یک از نیروهای عراقی و پیشمرگ در آن ها حضور ندارند، تبدیل به مخفیگاه داعش شده و این موضوع خطری جدی علیه عراق است؛ زیرا عناصر داعش در این مناطق خود را سازماندهی کرده و فعالیت می کنند.

مشاور نظامی نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان افزود که داعش از این مناطق به صورت مداوم به نیروهای عراقی حمله کرده و روستاهای منطقه نیز به دلیل تهدید داعش تخلیه می شوند و اگر راه حل اساسی به کار گرفته نشود، وضعیت بدتر می شود و لازم است که دولت عراق و اقلیم با یکدیگر به توافق برسند، زیرا در صورت عدم توافق آنان وضعیت این مناطق وخیم تر شده و به دیگر مناطق عراق نیز سرایت کرده و داعش در  این کشور قوی تر می شود.

همچنین گفت که دولت عراق هیچ راه دیگری به جز توافق با اقلیم کردستان ندارد، اما به دلیل بیم الحاق مناطق مورد مناقشه به اقلیم و اجرای ماده 140 قانون اساسی کشور، حاضر به توافق نیست.