سران حکومت به جای مردم به جیب خود خدمت می کنند
سرویس ترکیه - کمال قلیچدار اوغلو حکومت ترکیه را به ناکارآمدی در توسعه و اشتغال زایی و تبعیض قومی و مذهبی متهم کرد.

به گزارش کردپرس، کمال قلیچدار اوغلو، رییس حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، در یک جلسه ویدیو کنفرانس با روسای انجمن های استان بورسا شرکت کرد.

قلیچدار اوغلو در این نشست به توضیح درباره نظام  پارلمانی تقویت شده پرداخت: در این سیستم قدرت و اختیارات بین سه نهاد مختلف تقسیم می شوند و صرفا قدرت در دست یک نفر نخواهد بود. «نهاد قانون گذاری، و  نمایندگان مجلس به وسیله شهروندان انتخاب می شوند. آن ها مسئول قانونگذاری و تصویب بودجه هستند. نهاد اجرایی مسئول اجرای این قوانین است. سومین نهاد هم قوه قضاییه است، و این نهاد باید بتواند بی‌طرفانه تصمیم گیری کند. اگر بتوانیم این سیستم را اجرایی کنیم، به پارلمان قدرت داده ایم.» 
قلیچدار اوغلو در ادامه گفت: «دولت ما از کمبود یک چیز رنج می برد و آن هم آدم با شرف است. یک آدم با شرف در این دولت پیدا نمی شود. آدمی که به جای خدمت به جیب خودش به مردم خدمت کند وجود ندارد. اگر باشد مشکلات ما حل می شود.»
او در بخشی از سخنان خود گفت: «به من و CHP اتهام همکاری با PKK می زنند. من تنها رهبر حزبی هستم که به PKK حمله کرده است.»

 او با بیان این که وظیفه حکومت توسعه کشور و اشتغالزایی و نان آوری برای شهروندان است، گفت: «در کشور ما این وظیفه رها شده و به جایش از مردم می پرسند کرد هستید یا ترک؟  لاز، یا علوی یا سنی هستید؟ در حالی که وظیفه حکومت این است که بپرسد آیا شما شغلی دارید؟ فرزندانتان امکان تحصیل دارند یا نه؟ »