بی کفایتی مسئولین در کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار مهاباد/دیاکو توتونچی
سرویس آذربایجان غربی- با وجود چند نرخی بودن قیمت کالاهای اساسی در بازار شهرستان مهاباد باید گفت؛ مکانیسم تنظیم بازار یک شواف بیش نیست و تنها بی کفایتی اداره صنعت معدن و تجارت را می رساند . پس آن جلسه و مصوبات آتشین چه بود ؟ فقط تشکر از هم دیگر و تأیید حاضرین این جلسات تنظیم بازار؟!

چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ چند نرخی بودن قیمت کالاهای اساسی در بازار شهرستان مهاباد موجب آشفتگی بازار و نیز کاهش قدرت خرید مردم در آستانه سال نو شده است .در این میان جیب دلان و سود جویان فربه تر گشته روز به روز در مقابل تنگ‌تر شدن جیب مصرف کننده ها . به عنوان نمونه قیمت مرغ امروز در کف بازار شهرستان مهاباد از هر کیلوگرم 20 هزارو 500 تومانی به نوعی سهمیه ای و محدود الی 28 هزارتومان عرضه شده است .

در این میان مکانیسم تنظیم بازار یک شواف بیش نیست و تنها بی کفایتی اداره صنعت معدن و تجارت را می رساند . پس آن جلسه و مصوبات آتشین چه بود ؟ فقط تشکر از هم دیگر و تأیید حاضرین این جلسات تنظیم بازار ؟

بر این منوال پیش برویم با کمبود عرضه بیشتر کالاها در آینده نه چندان دور روبرو خواهیم بود و شاید این  کمبودها و سر درگمی شهروندان به بحران تأمین کالا بی انجامد.

امروزه شاهد صف‌های عریض و طویل در مقابل بعضی از فروشگاه های مواد غذایی با این شرایط سخت و شکننده کرونایی هستیم. آن هم با اخطار زنگ هشدار فاز چهارم شیوع ویروس کرونا. ظلمی مضاعف بر شهروندان رواست، خطر و کمین یک گسترش ویروس کرونا و اپیدمی بی کفایتی مسئولین در راه است.