در صورت عدم تحویل نفت به بغداد؛ استقلال اقلیم، نامحتمل و نابودی مفسدین اقتصادی، محتمل است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – وزیر اسبق محیط زیست اقلیم کردستان، ضمن اشاره به این که اربیل تاکنون پایبند هیچ یک از توافقات با بغداد نبوده است، مصوبه مجلس نمایندگان عراق برای استقراض را به نفع شهروندان اقلیم دانست.

به گزارش کردپرس، دارا محمد امین وزیر اسبق محیط زیست اقلیم کردستان در گفتگو با سایت خبری شارپرس، تصریح کرد: قانون استقراض مجلس نمایندگان عراق که علیرغم مخالفت شدید فراکسیون های کردستانی مصوب شد، به نفع مردم اقلیم کردستان است. هر چند برای چند ماه مردم بدون حقوق خواهند ماند، اما باید دولت اقلیم توافقی اساسی با بغداد در راستای منافع مردم انجام دهد، آن گاه حقوق ماهیانه به صورت کامل پرداخت خواهد شد.
وی درباره مسائل و مشکلات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، گفت: بخشی از مسائل و مشکلات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، سیاسی هستند. بر اساس قانون اساسی عراق، باید اقلیم کردستان روند فروش نفت و گاز را با مشارکت و حضور دولت مرکزی انجام دهد، اما دولت اقلیم کردستان در هیچ از موضوعات به بغداد رجوع نکرده است. دولت مرکزی از قراردادهای نفتی و گازی اقلیم اطلاع نیافت.از این که  چگونه این توافق ها عقد شده و فروش و درآمدهایش به چه صورت، کاملا بی اطلاع است و این نیز مشکل آفرین و نقض حاکمیت عراق و زیر پا نهادن قانون اساسی است. اما در نهایت بغداد در این باره سکوت کرده تا اقلیم همانند حوزه اداری بتواند در حوزه دارایی خود را اداره نماید.
وزیر اسبق دولت اقلیم کردستان در ادامه گفت: اقلیم جدای از عقد قراردادهای نفتی بدون مجوز و اطلاع بغداد، همزمان از دولت مرکزی بودجه درخواست می کند، بغداد چند سال برای اقلیم بودجه ارسال کرد، اما هنگامی که اربیل بر فروش نفت پافشاری می کرد، بودجه ارسالی را قطع نمود و پس از آن و با توافق هایی که انجام می شد، به صورت منقطع سهم بودجه را پرداخت می کرد، اما اربیل به هیچ یک از این توافق ها پایبند نبوده ست.
دارا محمد امین تصریح کرد: بغداد در این موضوع مسئول و مجرم است، زیرا از همان آغاز بر اساس قانون عمل نکرد و اقلیم و مردم آن را با این بحران مواجه ساخت. اگر از همان آغاز، دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اعلام می کرد اگر شما بدون موافقت و اطلاع ما اقدام به فروش نفت کنید، ما نیز سهم بودجه ای را ارسال نخواهیم کرد، هم اکنون این مسئله حل شده بود. اما بغداد سستی کرد و این نیز ناشی از فساد اقتصادی مقامات دولت مرکزی بود و بدین صورت اجازه فساد اقتصادی را به اقلیم داد، اما در نهایت این اقلیم است که در جایگاه مجر م  جای دارد و ده ها توافق را با بغداد عقد نمود و در آغاز قرار بود 100 هزار بشکه و پس از آن 250 هزار بشکه و سپس 400 هزار بشکه نفت، تحویل دهد، اما حتی یک بشکه نفت را هم تحویل نداد.
وی تصریح کرد: قانون استقراض مجلس نمایندگان عراق که علیرغم مخالفت شدید فراکسیون های کردستانی مصوب شد به نفع مردم اقلیم کردستان است، هر چند برای چند ماه مردم بدون حقوق خواهند ماند، اما باید دولت اقلیم توافقی اساسی با بغداد در راستای منافع مردم انجام دهد، آن گاه حقوق ماهیانه به صورت کامل پرداخت خواهد شد. سال جاری 5 ماه حقوق  پرداخت نشده است، بگذارید دو ماه دیگر وضع به همین منوال پیش رود، در نهایت اقلیم کردستان توافقی اصولی و اساسی انجام دهد و درآمدها را را تحویل دهد. در چنین حالتی، حقوق کارمندهن دولت به صورت کامل پرداخت خواهد شد.
وزیر اسبق اقلیم کردستان در پاسخ به سوال در خصوص احتمال تداوم عدم تحویل نفت از سو ی اقلیم به بغداد، گفت: اگر دولت اقلیم کردستان نفت را تحویل بغداد ندهد یا باید در فروش و درآمدها شفافیت ایجاد کند، یا این که اعلام استقلال نماید. دیگر ارتباطی با بغداد نخواهد داشت. در چنین حالتی اگر اعلام استقلال نمود که چنین کاری نخواهد کرد باید منتظر حمله ایران و ترکیه باشد و در نهایت کیان سیاسی کردی ما نابود خواهد شد. آن چه نابود خواهد شد حاکمیت کردی نیست، آن چه نابود می شود مقامات فاسد اقلیم کردستان کنونی هستند، زیرا شهروندان بدون تغییر خواهند ماند.