جو بایدن نسبت به مسئله کردها مردد است
سرویس جهان- نشریه آمریکایی امریکن ثینکر نوشت: با وجود این که جو بایدن کسانی مانند برت مک گورک، حامی نیروهای کرد سوریه را به عنوان عضو مهمی از دولت خود انتخاب کرده است اما هنوز موضع این دولت نسبت به مسئله کردها روشن نیست.

به گزارش کردپرس، نشریه آمریکایی American Thinker در یادداشتی به مسئله موضع دولت جدید آمریکا در مورد کردها بویژه کردهای سوریه پرداخته است.

این نشریه انتخاب برت مک گورک، از سوی جو بایدن برای امور خاورمیانه در شورای امنیت آمریکا را مایه امید بیشتر کردها و نگرانی ترکیه دانسته است. برت مک گورک به عنوان معمار ایجاد همپیمانی آمریکا- کردهای سوریه در جنگ با داعش در سوریه شناخته می شود. او همچنین منتقد ترکیه و سیاست های این کشور در سوریه بوده است.

با این حال، این نشریه آمریکایی به نقل از مقامات سابق آمریکا تاکید کرده است که سوریه برای دولت جو بایدن اولویت ندارد و دولت جو بایدن تمایلی برای حمایت از کردها، بویژه در سوریه برای تاسیس کیان مستقل ندارد.

امریکن ثینکر یکی از دلایل تعلل آمریکا در حمایت سیاسی از کردها در سوریه و عراق را عدم اتحاد میان گروه های مختلف کردی دانسته و نوشت: همواره به آمریکاییها گفته می شود که کردها متحد هستند اما با نگاه به سوریه و عراق مشاهده می شود که آنها دارای تشکل ها و گروه های گوناگونی بوده و به هیچ وجه، در یک جمع متحد جای نمی گیرند.

به نوشته این نشریه آمریکایی، دولت جدید این کشور در حال حاضر با چالش های داخلی و خارجی زیادی روبه رو بوده و پرداختن به مسئله سوریه، بویژه در مورد کردها در اولویت این کشور قرار ندارد.

این نشریه نتیجه گیری کرده است که دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن هنوز سیاست مشخص و منسجمی درباره برخی مسائل مانند کردها در پیش نگرفته و مردد است.