کردها در حال مذاکره برای خروج از دولت کاظمی یا پناه بردن مجدد به حق تعیین سرنوشت هستند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یک کارشناس امنیتی عراقی تأکید کرد اختلافات بین بغداد و اربیل تاکنون به مرحله دستیابی به راه حل نرسیده است.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "احمد الشریفی" در این باره گفت: کردها در حال مذاکره داخلی برای در پیش گرفتن دو راه هستند که یکی از آنها خروج از دولت کنونی عراق و دومی مطرح کردن مجدد موضوع حق تعیین سرنوشت در صورت مخالفت بغداد با شروط آنهاست و براساس اطلاعات به دست آمده، این موضوع به طور جدی در اقلیم کردستان در حال بررسی است.
الشریفی افزود: بحران کنونی بین بغداد و اربیل، یک بحران دو سویه است و از موضوع نفت و درآمد پایانه های مرزی فراتر رفته است. بلکه آنچه در صدر همه امور قرار دارد موضوع نفوذ است و طرفین در تلاش برای نفوذ در مناطق مورد مناقشه و تقسیم درآمدها در بودجه هستند.
این کارشناس عراقی تأکید کرد: دولت کنونی در بغداد با اشکالات بزرگی مواجه است و قادر به پیشبرد اصلاحات نیست و براساس اصل تعارف با احزاب و فراکسیون های سیاسی و نادیده گرفتن مدیریت جامعه و منافع شهروندان به اداره امور می پردازد.
احمد الشریفی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که بغداد و اربیل با دستیابی به راه حل مشترکی در راستای منافع عمومی مخالفت کنند هیچ گونه راه حل منطقی و جدیدی از سوی طرفین ارائه نخواهد شد.