فرصت سوزی توسعه در سایه کم کاری مدیران اجرایی و بانکی آذربایجان غربی
سرویس آذربایجان غربی- استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از تعلل و کم کاری برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بانکی در حمایت از تولید و اشتغال گفت: متاسفانه برخی مدیران دغدغه جدی برای توسعه استان ندارند. فرصت سوزی برای توسعه و فراری دادن سرمایه ها از طریق بروکراسی اداری ظلم بزرگ و نابخشودنی است.

به گزارش کردپرس؛ محمدمهدی شهریاری در جلسه کارگروه های اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری و اقتصاد مقاومتی با اشاره به تصویب پروژه های جهش تولید به میزان ۵۵۰ میلیارد تومان تصریح کرد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی علیرغم وعده هایی که داده در تخصیص سهم استان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی کوتاهی می کند.

او افزود: سهم واقعی استان از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است که متاسفانه به درستی تخصیص نیافته است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به شاخص های مثبت اقتصادی استان از جمله رشد سرمایه گذاری، صادرات و محیط کسب و کار تصریح کرد: ظرفیت های استان بسیار بیشتر از شاخص های مثبت فعلی است و باید مدیران بیش از این تلاش کنند تا شاخص ها ارتقا یابد.

شهریاری با انتقاد از تعلل و کم کاری برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بانکی در حمایت از تولید و اشتغال گفت: متاسفانه برخی مدیران دغدغه جدی برای توسعه استان ندارند. فرصت سوزی برای توسعه و فراری دادن سرمایه ها از طریق بروکراسی اداری ظلم بزرگ و نابخشودنی است.

او با اشاره به رشد ۳۵ درصدی وصول مالیات بویژه مالیات مشکوک الوصول در سال جاری گفت: رشد وصول مالیاتی در استان به معنای افزایش اخذ مالیات از صنوف و مشاغل نیست بلکه با تدابیر اجرایی پرونده های بزرگ، تراکنش های غیر معمول و فرارهای های بزرگ مالیاتی شناسایی شدند.

استاندار با تاکید بر اینکه درآمدهای حاصل از وصول مالیات در خود استان هزینه می شود افزود: ۹۰ درصد مشاغل استان به نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند و این امر بیانگر نگاه جدی دولت در حمایت از اشتغال است.

در این جلسه علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالهای ۹۸ و ۹۹ در راستای توسعه مشارکت های عمومی، خصوصی با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۹ ، تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و مشارکت های عمومی و خصوصی، ۳۵ پروژه اقتصاد مقاومتی سال ۹۹ با ۱۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.