اقلیم کردستان از داشتن رهبری توانمند محروم است
سرویس جهان- اندیشکده امریکن اینترپرایز وجود فساد اقتصادی و برخورد تند با منتقدان حکومت اقلیم کردستان را از جمله ضعف های رهبران این منطقه از عراق دانسته و بر این باور است این منطقه از داشتن رهبری توانمند محروم بوده است.

به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان عراق این روزها به خاطر صدور حکم زندان برای چند روزنامه نگار و منتقد دولت مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و برخی مقامات دولتی در خارج از عراق قرار گرفته است.

اندیشکده امریکن اینترپرایز در یادداشتی ریشه این گونه اتفاقات را ضعف رهبران حکومت در اقلیم کردستان عراق و تمایل آنها به حفظ قدرت دانسته است.

این یادداشت که به قلم مایکل روبین، کارشناس آمریکایی مسائل کردها نوشته شده، انتقادات خود را متوجه رهبران حزب دموکرات کردستان عراق کرده است که به گفته روبین، از زمان تاسیس اقلیم کردستان عراق، رهبری این منطقه به صورت موروثی دست به دست شده است.

از نظر این پژوهشگر آمریکایی که همواره نقطه ضعف های اقلیم کردستان را گوشزد کرده است، مشکلات کنونی اقلیم کردستان ناشی از همراه نبودن رهبران کنونی حکومت با مردم و زندگی نکردن آنها با مردم عادی و در نتیجه عدم درک مشکلات است.

مایکل روبین یکی از بزرگترین ضعف های اقلیم کردستان را برخورد شدید دولت اقلیم کردستان با منتقدان دانسته که این مسئله باعث شده است برخی معضلات کنونی مانند فساد، به دلیل سرکوب منتقدان هیچ گاه مرتفع نشود.

او معتقد است که رهبران حکومت اقلیم کردستان عراق نتوانسته اند از فرصت های پیش آمده در جهان به نفع این منطقه استفاده کنند. مایکل روبین برای مثال اشاره کرده است رهبران کنونی اقلیم کردستان که در قضیه حملات موشکی به اربیل با همدردی بسیاری از کشورهای دوست کردها از جمله آمریکا مواجه شدند، نتوانستند از این مواضع حمایتی برای تحکیم موقعیت این منطقه از عراق استفاده کنند.

این کارشناس مسائل کردها معتقد است برخورد سخت با روزنامه نگاران منتقد از سوی دولت اقلیم کردستان، آن هم در زمانی که دولت جو بایدن- به عنوان دوست کردها- به تازگی تشکیل شده است، فرصت سوزی بزرگی بود زیرا این اقدام حکومت باعث شد سفارت آمریکا در بغداد بیانیه ای در مواخذه دولت در اربیل و توصیه به رعایت آزادی بیان صادر کند.

این پژوهشگر منتقد عملکرد حکومت اقلیم کردستان عراق، رهبری کنونی دولت اقلیم کردستان را در استفاده از فرصت ها برای تقویت موقعیت اقلیم کردستان ناتوان توصیف کرده و به گفته وی، این مسئله این منطقه را در همراه کردن غرب با خود ناتوان کرده است.