هشدار تحلیلگر عراقی درباره کنترل کردها و ترکیه بر شنگال
سرویس عراق و اقلیم کردستان – یک تحلیلگر سیاسی عراقی درباره طرح های ترکیه برای کنترل بر شنگال هشدار داد و تأکید کرد: سکوت دولت مرکزی و عدم اقدام برای کنترل مرزها و مقابله با ترکیه، عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، کامل البیاتی در این باره گفت: مردم شنگال نگران هستند در سایه سکوت دولت بغداد و عدم اقدام برای کنترل مرزها و جلوگیری از تجاوزات ترکیه، ارتش این کشور به مناطق زادگاهشان حمله کند.

البیاتی افزود: اقلیم کردستان نیز به شنگال چشم طمع دوخته است و زد و بند احزاب کرد با ترکیه برای حمله به پ.ک.ک در مرزهای شمالی عراق نیز علنی شده است و از سوی دیگر، ترکیه از حضور عناصر این حزب در شنگال به عنوان بهانه ای برای حمله به این منطقه سوء استفاده می کند.

این تحلیلگر عراقی خاطرنشان کرد: شنگال ممکن است یک پروژه مشترک ترکیه و کردها برای پاکسازی نیروهای پ.ک.ک و کنترل بر این شهر و تغییر دموگرافیک آن به نفع کردها و انتشار نیروهای پیشمرگ در آن باشد تا پس از آن به اقلیم کردستان، ملحق شده و کردها به کرسی های بیشتری در مجلس عراق دست یابند و سهم اقلیم از بودجه عراق فدرال افزایش یابد.