همه مردم ترکیه «ملت ترک» هستند
سرویس ترکیه - رییس MHP در سخنان امروز خود در مجلس بر لزوم اتحاد همه مردم ترکیه در قالب "ملت ترک" تاکید کرد.

به گزارش کردپرس، "دولت باغچلی" رییس حزب حرکت ملی ترکیه (MHP)،  در سخنرانی حزب با اشاره به حوادث دانشگاه بوغازیچی و اعتراض دانشجویان گفت: «از جوانان می خواهیم اگر اعتراض یا درخواستی دارند به ما بگویند تا آن را حل کنیم. اما با اعتراض در دانشگاه ها به تروریست ها مجال حضور در دانشگاه را ندهند. » او ادامه داد: «تصمیم گیری برای تغییر مدیریت دانشگاه بوغازیچی گام به گام حساب شده بود. اما متاسفانه بعضی احزاب مانند CHP  ، HDP  و ،IYI PARTi در این اعتراضات دخالت داشتند.»  
باغچلی سپس در توضیح این که برای نامیدن مردم ترکیه باید از اصطلاح "ملت ترک" استفاده شود گفت: «ما نباید گذشته خود را فراموش کنیم و نسبت به آینده مان بی تفاوت باشیم. برای ما همه مردم ترکیه "ملت ترک" هستند. برای نامیدن آن ها از Z، Y ،X ، استفاده نمی کنیم. می گوییم "ملت ترک".» 
باغچلی درباره عضو گیری حزب کارگران کردستان (PKK), از میان جوانان و نوجوانان ترکیه گفت: «ما نباید اجازه بدهیم حتی یک فرزندمان به کوه برود. اجازه نمی دهیم برای گرفتن جوانان ما صف بکشند. سیاستمداران بی هویت بدانند که ما حتی یک فرزندمان را به آن ها نمی دهیم و اجازه نمی دهیم که در دانشگاه ها صف آرایی کنند. آن ها (PKK) باید هزینه این کارها را به سخنی بپردازند.»