امکان عرضه مستقیم محصولات روستاییان در اولین روستابازار ایلام میسر شد
سرویس ایلام - اولین روستا بازار در شهر ایلام جهت عرضه مستقیم تولیدات روستاییان استان در شهر ایلام افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، محراب غریبی، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایلام در خصوص این روستابازار توضیح داد: به منظور عرضه مستقیم تولیدات روستائیان، اولین روستابازار شهر ایلام توسط اداره کل تعاون روستایی استان با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایلام افتتاح شد.

او گفت: یکی از وظائف ذاتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری ایجاد بازارچه ها و همکاری جهت صدور مجوز به منظور ایجاد بازارچه های عرضه تولیدات روستائیان در شهرها است.

غریبی تصریح کرد: هدف از ایجاد این بازارها عرضه مستقیم محصولات تولید شده توسط روستائیان به منظور تقویت بستر ایجاد اشتغال و همچنین فروش بدون واسطه به شهروندان بوده که این امر برای اولین بار در شهر ایلام با همت اداره کل تعاون روستایی، اتحادیه تعاونی های روستایی استان با همکاری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ایلام صورت گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته و با موافقت شهردار محترم و اعضای شورای اسلامی شهر در نظر داریم در چند نقطه دیگر در شهر با ایجاد چندین غرفه این امر مبارک را گسترش دهیم.