نگرانی غیرنظامیان از حملات ترکیه و جنگ داخلی میان کردها
سرویس جهان- بسیاری از غیرنظامیان کرد در اقلیم کردستان، ضمن ابراز خشم از حملات هوایی ترکیه، از تشدید تنش میان حزب دموکرات و پ.ک.ک نگران هستند.

به گزارش کردپرس، وبسایت خبری میدل ایست آی درباره تنش های اخیر میان حزب دموکرات کردستان عراق و پ.ک.ک در منطقه چمانکی  استان دهوک نوشت: این مسئله یادآوری جنگ داخلی میان کردهای عراق است که 25 سال قبل هزاران تن را به کشتن داد.
ساکنان این مناطق به این نشریه الکترونیکی گفته اند به دلیل تنش ها و رقابت میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق، از ارتباط با سایر مناطق محروم شده و قادر به تردد عادی نبوده و نمی توانند مایحتاج خود را تامین کنند.
احمد فرمانده پایگاه نیروهای پیشمرگ در زینی ورته- که چند ماه پیش این منطقه نیز به مسئله ای تنش آمیز میان حزب دموکرات کردستان عراق، اتحادیه میهنی و پ.ک.ک تبدیل شد- به میدل ایست آی گفت: ما نمی خواهیم بار دیگر جنگ برادرکشی در اینجا اتفاق بیفتد. من شخصا در صورتی که چنین جنگی در اقلیم کردستان صورت بگیرد اسلحه ام را برای کشتن یک کرد دیگر نشانه گیری نخواهم کرد.
مقامات حزب دموکرات کردستان عراق و پ.ک.ک هم در اظهارات خود بر لزوم خویشتن داری و جلوگیری از تنش و برخورد نظامی با یکدیگر تاکید می کنند.
آلند امیر، عضو حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی) و مسئول منطقه چمانکی به میدل ایست آی گفت:  ما خواهان جنگ نیستیم. ما فرصت داشتیم درگیر نبرد شویم اما تصمم گرفتیم وارد جنگ نشویم.
وی ادعا کرد پ.ک.ک از مردم عادی می خواهد این منطقه را ترک کنند تا تردد و تحرکات آنها آسانتر صورت بگیرد.
زاگرس هیوا، یکی از سخنگویان پ.ک.ک نیز درباره اقدام این نیرو در برابر نیروهای پیشمرگ در چمانکی  به میدل ایست آی گفت: نیروهای ما در مقابل اقدام علیه این نیروها در منطقه گاره مقابله به مثل کردند.
 وی افزود: ما همیشه برای همکاری و مذاکره با دیگر تشکل ها آماده هستیم. پ.ک.ک خواهان جنگ نیست اما از موقعیت های خود در منطقه دفاع خواهد کرد.
اما غیرنظامیان بویژه ساکنان روستاها در شمال اقلیم کردستان که زندگی آنها به شدت تحت تاثیر بمباران های مکرر ترکیه به بهانه حضور پ.ک.ک در این مناطق قرار گرفته، از این بیم دارند جنگ داخلی میان کردها فضای ناامن این مناطق را وخیم تر کند.