کردها بیش از استحقاقشان امتیاز دریافت کرده اند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – در یک برنامه گفتگومحور در یکی از شبکه های محلی عراق درباره مسائل سیاسی این کشور، بحث و جدل شدیدی میان یک نماینده عضو فراکسیون سائرون و یک نماینده دیگر از حزب دمکرات کردستان درباره استحقاقات کردها و عرب ها به ویژه شیعیان در روند سیاسی عراق به وجود آمد.

به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "اخلاص دلیمی" در این باره گفت: جنبش سیاسی کرد به رسیدن رهبران سیاسی کنونی شیعه به قدرت در عراق کمک کرده است. اما نوعی ناسپاسی در تعامل با کردها مشاهده می شود.
دلیمی در این گفتگو گفت: در دوره نظام گذشته، یک جنبش بسیار بزرگ از کردها به وجود آمد که مسعود بارزانی آن را رهبری می کند و در نتیجه آن رهبران شیعه حاکم بر عراق در دوره کنونی، روند تغییر نظام سابق را رهبری کردند.
عضو فراکسیون حزب دمکرات در مجلس عراق افزود: در صورتی که رهبران سیاسی کردنبودند شخصیت های سیاسی شیعه در دولت های پیاپی بغداد به قدرت نمی رسیدند و زمانی که ما در جنگ و صلح پشتیبان و همراه شما باشیم و شما را به قدرت برسانیم و همزمان تو به قدرت می رسید و همه تلاش ها و وفاداری مرا انکار می کنید این موضوع به تزلزل در اعتماد می انجامد.
اخلاص دلیمی افزود: شیعیان، از طریق در اختیار داشتن پست نخست وزیری، مدیریت نظام کنونی را به عهده دارند و جریانی که باعث رسیدن آنها به این جایگاه شده است، جنبش کردها بوده است.
"علی اللامی" عضو فراکسیون سائرون در پاسخ به اظهارات دلیمی گفت: پست نخست وزیری حق طبیعی جریانات شیعه در دولت های پس از 2003 تاکنون بده است و کردها نیز پست ریاست جمهوری را در اختیار داشته اند.
علی اللامی افزود: شیعیان به عنوان اکثریت کشور، مستحق در اختیار داشتن پست نخست وزیری بوده اند و جریانات سیاسی کرد، در این زمینه هیچ لطفی نکرده اند. بلکه در مقابل آنها پست ریاست جمهوری را که بیش از استحقاق آنهاست دریافت کرده اند.
عضو فراکسیون سائرون تصریح کرد: کردها علاوه بر در اختیار داشتن پست ریاست جمهوری، در کابینه نیز چند وزیر دارند. اما در مقابل آن، شیعیان هیچ امتیاز و پستی در اقلیم کردستان ندارند و شهروندان عراقی در هنگام سفر به اقلیم کردستان گویی به کشور دیگری سفر می کنند.
علی اللامی تصریح کرد: استحقاق فراکسیون های شیعه برای دریافت پست نخست وزیری، به دلیل حائز بودن اکثریت در مجلس عراق و براساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور است.
یادآور می شود هر سال در آستانه تدوین بودجه عراق، اختلافات بین دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی و نمایندگان جریانات شیعه عراق بار دیگر از سر گرفته می شود.