سکوت خسارت بار علوم پزشکی کردستان در برابر تصمیمات خطرناک
سرویس کردستان- در حالی که استان کردستان بر اساس آخرین آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت بهداشت، به طور کامل در محاصره ویروس جهش یافته انگلیسی قرار گرفته و خبرهایی مبنی بر شناسایی افرادی مشکوک به ابتلا به این ویروس در برخی شهرهای استان منتشر می شود، علوم پزشکی کردستان به طور کلی در برابر اقدامات و تصمیمات خطرناک دولتی سکوت کرده است.

به گزارش کُرد پرس، رصد فعالیت های دانشگاه های علوم پزشکی استانها و نوع موضع گیری های وزارت بهداشت نشان می دهد در حالی که عمده مسئولین دولتی به دلایل خاص سازناکوک می زنند و در برنامه ریزی برای مهار ویروس کرونا اهمال کاری می کنند، وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی استانها در خط مقدم ایستاده اند و سعی می کنند همچنان از جان مردم مراقبت کنند. اما در کردستان به نظر می رسد علوم پزشکی ترجیح می دهد مطیع کامل برخی تصمیم های خطرناک باشد.

تنها یکی از نمونه های این اهمال کاری، سکوت و همراهی علوم پزشکی کردستان با پروژه باز کردن مرز سیرانبد بانه برای تردد مسافری از هفته آینده است. در حالی که عموم مرزهای کشور خصوصا با عراق با فشار وزارت بهداشت بسته شده است، مسئولین سیاسی کردستان با افتخار از باز کردن مرز سیرانبد خبر می دهند و علوم پزشکی کردستان هم در این باره به صورت کامل سکوت کرده است.

این در حالی است که سقز و بانه به طور خاص و استان کردستان به طور عام در سایه مدیریت ناکارآمد سال های متمادی، از ضعف شدید زیرساخت های بهداشتی و درمانی رنج می برد و آغاز موج چهارم کرونا، مانند سه موج قبلی، جان های بسیاری از مردم این استان را بی بخت را خواهد گرفت.

قطعا هر ناظر با انصافی تایید می کند که وامدار بودن ماندگاری مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی نباید به قیمت جان مردم تمام شود و آنچه این روزها نیازمندیم اقتدار علوم پزشکی است نه گوش به فرمان بودن به بهای چهار روز مدیریت بیشتر.