تاکید مسرور بارزانی بر حمایت از آزادی مطبوعات و رسانه ها در اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان ضمن تاکید بر حمایت از آزادی فعالیت رسانه و مطبوعات و روزنامه نگاران در اقلیم، گفت که نباید اجازه داده شود، از حرفه روزنامه نگاری برای اتهام زنی، تخریب و برهم زدن صلح اجتماعی استفاده شود.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان طی دیدار با رئیس و اعضای اتحادیه روزنامه نگاران اقلیم کردستان بر حمایت دولت خود از روزنامه نگاران و فعالین رسانه و مطبوعات به نقش رسانه ها و روزنامه نگاران در هوشیاری و آگاهی جامعه و کمک به دولت در شناسایی معضلات و نقض قوانین با هدف بهبود وضعیت اشاره کرد.

وی گفت که دولت اقلیم زمینه لازم برای آزادی رسانه و روزنامه نگاران را فراهم نموده و فعالین رسانه نباید اجازه دهند که از حرفه روزنامه نگاری برای تخریب افراد، اتهام زنی و برهم زدن صلح اجتماعی استفاده شود.

بارزانی به روزنامه نگاران اقلیم اطمینان خاطر داد که دولت وی به صورت تمام و کمال از روزنامه نگاران اقلیم برای انجام دادن فعالیت های خود به صورتی حرفه ای و فارغ از جهت گیری های خارج از حرفه خود و با هدف حفظ منافع و دستاوردهای اقلیم، حمایت می کند.

رئیس اتحادیه  روزنامه نگاران اقلیم نیز در این دیدار با اشاره به اینکه آزادی رسانه در اقلیم وجود دارد بر ضرورت بازنگری و ساماندهی فعالیت روزنامه نگاران از نظر حرفه ای و قانونی تاکید کرد.

این در حالی است که در هفته های گذشته شماری از روزنامه نگاران و فعالین استان دهوک اقلیم کردستان به اتهام اقدام علیه امنیت اقلیم در دادگاه اربیل به 6 سال زندان محکوم شدند و بارزانی پیش از دادگاه این افراد را جاسوس و کسانی خوانده بود که تحت عنوان روزنامه نگاری سعی در برهم زدن امنیت و  اقدامات مسلحانه علیه مردم اقلیم و نمایندگی دیگر کشورها داشته اند.