طرح آمریكا ، محافظت از شنگال در برابر تركیه
سرویس ترکیه - ایالات متحده آمریکا شروع به ساخت پایگاه جدیدی در سوریه کرد، ترک ها می گویند این پایگاه برای محافظت از شنگال در برابر ترکیه است.

به گزارش کردپرس، روزنامه های ترکیه امروز درباره شروع به ساخت پایگاه جدیدی در شمال سوریه توسط آمریکا هشدار دادند. روزنامه سوزجو در مطلبی نوشت هدف از ساخته شدن این پایگاه محافظت از سازمان های تروریستی PKK / YPG، در سوریه است. ایالات متحده آمریكا دهكده عین دیوار (Ayn Divar) را كه همجوار منطقه جزیره در استان شرناخ است ، به عنوان پایگاه نظامی انتخاب كرده است.

اونال آتابای، سرهنگ بازنشسته، و رئیس مرکز تحقیقات قرن ۲۱، ایجاد پایگاه های جدید آمریکا در شمال سوریه را  «طرح شیطانی ایالات متحده» دانست. این سرهنگ بازنشسته با اشاره به زمانبندی بسیار مهم ساخت این پایگاه ها گفت: « ساخته شدن این پایگاه ها در مثلث مرزی ترکیه-سوریه-عراق با هدف کنترل دو گذرگاه مرزی عراق-سوریه، همچنین کنترل گذرگاه ترکیه-شنگال، و کمک به YPG و هموار کردن مسیر عبور و مرور آنها از عراق به سوریه است.»

وی گفت: «گویا ایالات متحده با ساختن این پایگاه و کنترل این منطقه می خواهد به ترکیه پیام بدهد که مراقب باشید، مبادا وارد منطقه شنگال شوید، مبادا از گذرگاه های مرزی در این منطقه عبور کنید!»