عزم حکومت ترکیه برای انحلال HDP جدی است
سرویس ترکیه - امروز پیش از نطق اردوغان درباره لوایح جدید حقوق بشر، جاهد اوزکان از تصمیم جدی حکومت برای انحلال HDP خبر داد.

به گزارش کردپرس، امروز دوشنبه دوم مارس 2021، اوزکان جاهد، رییس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AKP)، از تصمیم ائتلاف احزاب حاکم، برای انحلال حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) خبر داد.

جاهد اوزکان گفت: «ما به عنوان ائتلاف جمهور، یعنی ائتلاف احزاب عدالت و توسعه (AKP)، و حرکت ملی (MHP)، درباره امور سیاسی به تفاهم رسیده ایم. ملت عزیز ، کسانی که به HDP رأی دادند به این حزب رای ندادند که پشتش را به قندیل گرم کند. رای دهندگان به HDP رای داده اند تا ما در آرامش زندگی کنیم. پس از انحلال سیاسی HDP، این حزب از نظر قانونی نیز بسته خواهد شد. به عبارت دیگر ، HDP در وجدان ملت ما بسته خواهد شد. 6 میلیون شهروند ما خواهان صلح بودند. آنها به گفتمان این حزب که با ساز و دهل آمده بود، به گفتمان دموکراسی و آزادی رأی دادند. نه برای اینکه حاصل دسترنج ملت ما را ببرند و پیشکش قندیل کنند.  بنابراین، به امید خدا ما HDP را در پیشگاه ملت خود می بندیم. ملت ما دیگر امیدی به این حزب ندارند. 83 میلیون نفر خواهان تعطیلی این حزب از نظر سیاسی و قانونی در چارچوب قانون اساسی هستند.»