پاسخ فرماندهان کرد سوریه به اتهام سربازگیری از میان معلمان
سرویس جهان- یکی از مقامات نیروهای کرد-عرب سوریه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه، گزارش شبکه حقوق بشر سوریه در مورد بازداشت معلمان و اعزام آنها به خدمت اجباری از سوی این نیرو را رد کرد اما گفت آنهایی که برای خدمت اجباری ثبت نام نکرده اند، در صورت بازداشت در ایست و بازرسی ها فورا به کمپ های آموزشی اعزام می شوند.

به گزارش کردپرس، نشریه الجزیره در گزارشی به نقل از شبکه حقوق بشر سوریه، از بازداشت معلمان از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه برای اعزام به خدمت سربازی اجباری خبر داده است.

اما کینو گابریل، سخنگوی نیروهای کرد-عرب سوریه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه گفت: این نیرو بر خلاف ادعای شبکه حقو بشر سوریه، دخالتی در این مورد ندارد و نیروهای امنیت داخلی اداره خودگردان کردی در شمال سوریه موسوم به آسایش و وزارت آموش به موضوع مطرح شده ارتباط دارند.

این نهاد حقوق بشری در گزارش خود از بازداشت معلمانی خبر داده است که خدمت اجباری سربازی را نگذرانده اند. این موسسه همچنین ادعا کرده است افرادی که از گذراندن خدمت اجباری خودداری کنند اخراج می شوند.

کینو گابریل درباره فرایند گذراندن خدمت سربازی اجباری در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه به الجزیره گفت: افرادی که نام خود را جهت گذراندن خدمت اجباری ثبت نکرده اند، در صورتی که در ایست و بازرسی ها بازداشت شوند فورا به مراکز آموش نظامی اعزام می شوند.

وی تاکید کرد که مانند هر منطقه از جهان، در منطقه تحت کنترل کردهای سوریه نیز موارد استثنا از انجام خدمت اجباری وجود دارد که بیشتر به موراد پزشکی مربوط می شود. اما برای معلمان معافیت از خدمت اجباری وجود ندارد و افراد شاغل در تمام مشاغل باید خدمت اجباری را طی کنند.

فاضل ابوغنی، مدیر شبکه حقوق بشر سوریه با تکرار اتهامات علیه نیروهای کرد-عرب سوریه مبنی بر اعزام اجباری معلمان به خدمت سربازی، به الجزیره گفت: این مسئله مسئله آموزش  در مدارس را تحت تاثیر قرار می دهد.

با این حال، مقامات اداره خودگردان کردی گفته اند برای این که خدمت اجباری روند تحصیلی و آموزش را تحت تاثیر قرار ندهد توافقنامه ای میان وزارت آموزش و وزارت دفاع اداره خودگردان شمال سوریه امضا شده و بر اساس درصد، میزان اعزام به خدمت اجباری معلمان تعیین می شود.