گردشگری نیمه جان کردستان به ساحل آرامش می رسد؟ / منصور اولی
سرویس کردستان- حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان که به باور بسیاری از کارشناسان توسعه، یکی از مزیت ها و ظرفیت های استان برای حرکت در مسیر رشد است؛ در سال های به شکلی تبدیل به حیاط خلوت سیاسی و حتی برخی مواقع بازی ها و لج بازی های گاها بچگانه شده است و به نظر می رسد وقت آن رسیده این حوزه نیمه جان و در حال مرگ کردستان سامانی اساسی بگیرد.

همین چند ماه قبل بود که اختلاف شدید استاندار کردستان با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی  بر سر موضع تعیین مدیر کل میراث فرهنگی طوری بالا گرفت تا برای همگان روشن شود این حوزه بکر و البته در حاشیه استان در چه منجلابی از سیاسی بازی قرار گرفته است.

گردشگری کردستان به باور کارشناسان و ناظران ملی و حتی بین المللی یک «برند» است و متاسفانه عده ای ناآگاه به این حوزه، با سیاست بازی در این سال ها دست به «قتل» این برند زدند و اگر نبود بنیه های فرهنگی و طبیعی هزار ساله کردستان چه بسا اکنون آن را دفن کرده بودند. اما این حوزه میراثی کردستان همچنان با تقلای ستودنی خون را در بدن خود نگه داشته است.

در حالی در شرایط کرونایی استان های دیگر  به دشت در حال برنامه ریزی برای حمایت از حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی خود بودند، چرا که بیشترین آسیب ناشی از کرونا به این بخش تحمیل شده است، در استان کردستان نامه هایی به فضای مجازی درز کرد و بعدا تایید شد که نشان می داد: «استاندار کردستان طی بخشنامه هرگونه ورد مسئولین ارشد این اداره کل به جلسات را ممنوع کرده است.»

در حالی که هتلداران استان های دیگر وام های حمایتی از بانک های عامل دریافت می کردند و می کنند، بانک های استان هتلداران و سایر فعالین حوزه گردشگری را از بانک ها رانده و می رانند چرا که دستور العمل مشخصی برای آنها در جهت ارایه این حمایت ها ارسال نشده است.

حالا ظاهرا وزیر مربوطه شخص دیگری را به سمت مدیر کلی انتخاب کرده است و امروز جلسه معارفه یعقوب گویلیان برگزار شد، علیرضا ایزادی مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و امور بین‌الملل و خالد جعفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان و برخی دیگر از مسولین در غیاب استاندار این مراسم را برگزار کردند.

با توجه به حواشی کُشنده و مخرب ماه های اخیر در این حوزه و ورود مستقیم استاندار کردستان شاید بهتر بود – در صورتی که مقدور بوده باشد- استاندار هم در جلسه حضور می یافت، چرا که در حال حاضر ضرورت همدلی برای نجات برند به حال مرگ رسیده گردشگری و میراث کردستان به شدت احساس می شود و این حضور می توانست به صورت نمادین چنین پیامی بدهد.

باید امیدوار باشیم که این معارفه جدید پایانی باشد بر سیاست بازی هایی که گریبان گردشگری و میراث ارزشمند کردستان را گرفته است و برای نجات این حوزه به احتزار رسیده شاهد کارهای عملی باشیم .