استان های محروم در مواقع بحران آسیب پذیرتر هستند
سرویس کردستان- عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان گفت: استان هایی مانند کردستان که به لحاظ اقتصادی محروم هستند، در شرایط بحران آسیب پذیرتر و شکننده تر می شوند.

دکتر  علی فقه مجیدی در گفت و گو با خبرنگار کُردپرس، با اشاره به اینکه استان کردستان همواره دارای مشکلات و محرومیت های بسیاری بوده است و زمانی که بحران هم به وجود می آید شکنندگی آن چند برابر می شود، افزود: در دو سال اخیر هم که اقتصاد کشور آسیب دیده است، طبیعتا استان هایی که ضعیف تر هستند آسیب بیشتری می بینند. به عنوان مثال در استانی مانند اصفهان، بودجه اغلب شرکت ها به پشتوانه دولت و شرکت های صنایع فنی است که اگر تحریم هم باشد به واسطه همین پشتوانه آسیب چندانی نمی بینند اما در استانی مانند کردستان که معمولا کارگاه ها کوچک هستند زمانی که درآمد مردم کاهش پیدا می کند آن افرادی که در مرز ورشکستگی بوده اند و درآمد چندانی نداشته اند دچار شوک اقتصادی می شوند و  آسیب می بینند.

دکتر فقه مجیدی یادآور شد: در شزایط اقتصادی سخت ، فقرا روز به روز فقیرتر و ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر می شوند بنابراین با توجه به اینکه کردستان هم استان محرومی است بیکاری و فقر در این شرایط، بیشتر از پیش شده است.

این اقتصاددادن درباره گزارش های مرکز آمار ایران توضیح داد: آمارگیری نرخ بیکاری به صورت فصلی از سوی مرکز آمار ایران به نظر بنده چندان قابل استناد نیست نه اینکه این مسئله به دلیل دست کاری آمار باشد بلکه این آمار گیری بستگی به این دارد که توسط چه افرادی آمارگیری و محاسبه شده است. چرا که این آمار به صورت عجیب و غریب در فصل های مختلف تغییر پیدا می کند به عنوان مثال یک استان در یک فصل، فاصله فاحشی با میانگین کشوری دارد اما در فصل دیگری این فاصله بسیار کاهش پیدا می کند در حالی که اتفاق خاصی در آن استان نیفتاده است بنابراین با توجه به اینکه این آمار تغییر پذیری بسیاری دارد چندان منطقی نیست  و به لحاظ منطق اقتصادی، توجیه پذیر نیست و بر همین اساس برای مقایسه و محاسبه نرخ بیکاری باید آمارهای سالیانه  در نظر گرفته شود.