معوقات پرسنل دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی همچنان معلق!
سرویس آذربایجان غربی- مسعود مجرد، فعال صنفی حوزه سلامت می گوید: علیرغم پیگیری و مکاتبات فراوان با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی و سایر ارگان ها و نهاد های استانی مسئولین دانشگاه در جهت پرداخت معوقات و رفع نارضایتی کارکنان خدوم این دانشگاه اقدام قابل ملاحظه ای انجام نداده اند و متاسفانه این دانشگاه از بابت پرداخت معوقات از 90 درصد دانشگاه های سطح کشور میزان معوقات بیشتری دارد.

مسعود مجرد در گفت و گو با کردپرس بیان می کند: متاسفانه در چهار سال اخیر دوران ریاست جناب آقای دکتر آقازاده علیرغم جلسات متعدد با نماینده های محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و استانداری محترم آذربایجان غربی و رئیس محترم بازرسی استانداری و حتی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی میزان معوقات در طول این چهار سال مابین 6 ماه الی 14 ماه مدام در حال نوسان بوده است.

او ادامه می دهد: این موضوع باعث نارضایتی جمع کثیری از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان محترم این دانشگاه بوده است به طوری که در همین مدت شاهد خروج حداقل 30 نفر از اعضای محترم هیئت علمی و پزشکان متخصص و فوق تخصص از این دانشگاه بوده ایم که تمامی این افراد نخبه ها و سرمایه های مردم شریف در این استان بوده اند .

فعال صنفی سلامت معتقد است؛ متاسفانه مسئولین استانی بیشتر شیفته اقدامات نمایشی دانشگاه علوم پزشکی بوده اند و کمتر بر میزان نارضایتی پرسنل این دانشگاه و نواقصات و ایرادات سیاست های کلی دانشگاه علوم پزشکی استان تمرکز نموده اند .

او افزود: لذا به عنوان یک منتقد بر سیاست های نادرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی از تمام دستگاه های امنیتی و نظارتی استان خواستارم نسبت به نظارت و بررسی دقیق اقدامات و عملکرد دانشگاه به صورت جدی وارد عمل شوند و در جهت رفع نارضایتی جدی کارکنان اقدامی اساسی صورت گیرد .

به گفته مجرد؛ معوقات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل پزشک و غیر پزشک به شرح زیر است؛   ٩ ماه اضافه کاری، ٥ماه کارانه، دو سال حق لباس، شش ماه حق مسکن، یک ماه حقوق نیروهای شرکتی و خدماتی، ٦ماه کارانه پزشکان، حق مهدکودک ، حق ماموریت و حقوق بازنشستگان سال ٩٩ است.

فعال صنفی حوزه سلامت اظهار داشت: با توجه به پیگیری های متعدد و عدم حصول نتیجه مورد نظر و همچنین نارضایتی های متعدد به نحوه مدیریت واکسیناسیون مدافعین سلامت تصمیم بر این گرفته شده است که روز یکشنبه مورخه ٢٤ اسفند ماه جاری جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در حیاط ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی تجمع نمایند. البته مراتب فوق جهت هرگونه اقدام مقتضی به نهاد های مختلف استانی اعلام شده است.