اردوغان کی می خواهد در برابر ظلم چین علیه مسلمانان ترک تبار واکنش نشان دهد
سرویس ترکیه - مرال آکشنر در سخنرانی فراکسیون حزب خوب به سیاست حزب حاکم در برابر چین انتقاد کرد.

به گزارش کردپرس، مرال آکشنر رییس حزب خوب (İYİ PARTİ)، در جلسه فراکسیون این حزب در مجلس، انتقادات تندی علیه سیاست اردوغان در قبال چین ایراد کرد. مرال آکشنر با انتقاد از سیاست خارجی اردوغان گفت: «بارها و بارها به حکومت تذکر دادیم که روابط شخصی و دوستانه خودشان را در سیاست خارجی دخیل نکنند.
روابط بین دو کشور باید به صورت دولتی و به وسیله دیپلمات های ذی صلاح انجام شود. اردوغان تمام سیاست های خارجی خود را در بر اساس روابط شخصی خود تنظیم کرده است.»
آکشنر با یادآوری موضوع کشتار مسلمانان ترک تبار در چین گفت: «ماه ها است که به اردوغان می گوییم پس کی می خواهید در برابر ظلم چین بر علیه ‌ترکستان شرقی چیزی بگویید؟ آقای اردوغان شما به عنوان رییس جمهور ترکیه چه می کنید؟ آقای اردوغان برادران ما دارند در چین کشته می شوند، پس کی قرار است دو کلمه واکنش نشان دهید؟ پس کی، به جای گرفتن و شمردن یک مشت دلاری که به سمت شما دراز شده است، آن دست را پس می زنید و اعتراض می کنید؟ 
ما درک می کنیم که به خاطر حفظ صندلی ات، با ادعای ترک بودن گوش فلک را کر کنی، اما واقعا این همه حقارت تو را برای حفظ جایگاهت درک نمی کنیم. به عنوان رییس جمهور یک کشور قدیمی چطور گردنت را آنقدر کج می کنی؟ واقعا هیچ خجالت نمی کشی؟»