حزب حاکم ترکیه حدنصاب انتخابات را به 7 درصد آرا کاهش می دهد
سرویس ترکیه - بررسی های حزب حاکم در مورد تغییر قانون انتخابات به مرحله نهایی خود رسیده است. بسته پیشنهادی AKP به MHP ارائه می شود.

به گزارش کردپرس، مقامات حزب عدالت و توسعه (AKP)، در آخرین اظهار نظرهایشان درباره انتخابات گفتند: نگه داشتن آستانه انتخابات در 10 درصد باعث می شود كه آرای برخی احزاب بیش از حد رشد كند، و باعث ایجاد نا امیدی در احزاب كوچك شود. مقامات AKP اعلام کردند که در حال كار روی نسبتی هستند كه باعث ایجاد امیدواری احزاب كوچك و جلوگیری از بزرگ شدن بیش از حد احزاب بزرگ تر شوند. 

بر اساس گزارش عایشه گل قهوه جی اوغلو (Ayşegül Kahvecioğlu) در روزنامه ملیت، او با اشاره به اینکه در سیستم انتخابات ائتلافی کنونی، ابتدا تعداد آرای نمایندگان معرفی شده توسط ائتلاف ها و سپس تعداد آرای نمایندگان احزاب مشخص می شود؛ گفت که احتمال تغییر در توزیع آرا نیز در پیشنهاد تغییر قانون وجود دارد. بر این اساس ، ابتدا تعداد آرای نمایندگان احزاب و سپس آرای ائتلاف محاسبه خواهد شد.  
مقامات حزب عدالت و توسعه اعلام کردند که AKP در روزهای آینده بسته پیشنهادی خود شامل سیستم انتخاباتی "منطقه تنگ شده" را به حزب حرکت ملی (MHP)، ارائه خواهد کرد. تز AKP در این بسته پیشنهادی اینکونه است که اگر سیستم در منطقه تنگ شده بر اساس پنج نماینده برای هر استان در نظر گرفته شود، وضعیت در استانهای کوچک تغییر نمی کند و تغییرات اساسی ای نیز در وضعیت کنونی نمایندگان کلان شهرها رخ نمی دهد.

در این بسته پیشنهادی به موضوع جا به جایی نمایندگان حزب عدالت و توسعه نیز پرداخته شد. آک پارتی که راه را برای برای تغییر حزب پس از انتخاب شدن نمایندگان بسته بود، تصمیم گرفت قانونی را تنظیم کند که در شرایطی که نمایندگان پس از انتخاب شدن از احزاب خود استعفا داده و به حزب دیگر پیوستند، تعداد نمایندگان احزاب در کمیته های پارلمان تغییر نکند.