حمله به لونت گل تکین حمله به همه ما است
سرویس ترکیه - سه هزار و 388 روزنامه نگار و روشنفکر اهل ترکیه با امضای بیانیه ای در حمایت از گل تکین، خواستار توقف سیاست نفرت پراکنی شدند.

به گزارش کردپرس، واکنش ها به حمله علیه روزنامه نگار و نویسنده کُرد منتقد حکومت، لونت گل تکین، همچنان ادامه دارد.
جمعی از روزنامه نگاران، و نویسندگان ترکیه در اعتراض به حمله عده ای از طرفداران حزب حرکت ملی در یکی از شلوغ ترین میدان های استانبول به لونت گل تكین، با نوشتن بیانیه ای از دیگر روزنامه نگاران و نویسنده ها خواستند تا با امضای این بیانیه با او همراهی کنند. خواسته امضا کنندگان این بیانیه از حزب حاکم پایان دادن هر چه زودتر به سیاست های دو قطبی کردن جامعه است. 
این بیانیه مطبوعاتی که در سایت گازته دیوار، رسانه نزدیک به احزاب اپوزیسیون منتشر شده است، به امضای ۳هزار و ۳۸۸ نفر از روشنفکران، هنرمندان، روزنامه نگاران، نویسندگان، وکلا و سیاستمداران ترکیه رسید.

در این بیانیه آمده است:
این اعتراض و هشدار ما به کسانی است که کشور را اداره می کنند.

ما به عنوان دوستان، همکاران، و طرفداران لونت گل تکین که همیشه طرفدار صلح، دموکراسی، آزادی، برابری، حقوق و عدالت است، و همیشه با فداکاری برای احقاق همه این ها تلاش می کند، به وجود او افتخار می کنیم. ما به عنوان شهروند این مملکت، این حمله را که برای خاموش کردن صدای آگاهی بخش او رخ داده، حمله به خودمان می دانیم.

ما می دانیم که این تهدیدها برای پوشاندن واقعیت ها هستند، و دستانی که برای حمله به سمت او دراز شده، در حقیقت برای حمله به سمت دموکراسی، صلح و آرامش دراز شده اند. ما یکبار دیگر به کسانی که کشور را اداره می کنند، یادآوری می کنیم زمان آن که جلوی افراد حمله کننده، و عامران آنها را بگیرند، خیلی وقت است که فرا رسیده است.

انسان هایی را که مستحق زندگی در صلح و آرامش در یک جامعه عادلانه و آزاد هستند با حرف های کینه جویانه و نفرت پراکنانه تان از هم جدا نکنید، و این انسان ها را به درگیری، جنگ، خون و مرگ عادت ندهید.

شما در آن جایگاه هستید تا باعث شوید همه مردم در این سرزمین ها در صلح، امنیت و آشتی زندگی کنند، نه این که خیابان ها را تسلیم باندها کنید، و  آزادی های انسان ها را از بین ببرید، و مردم را بترسانید.
گفتنی است حمله اخیر از جانب طرفداران MHP در پی این انجام شد که چند روز قبل از آن لونت گل تکین در برنامه زنده تلوزیونی با یادآوری اشتباهات دولت های گذشته همچون اربکان، از سیاست های حزب حاکم و MHP انتقاد کرده بود. در این ماجرا پلیس هیچ دخالتی در متفرق کردن حمله کنندگان نکرد، و مردم توانستند گل تکین را از دست حمله کنندگان نجات دهند. در اثر این حمله خیابانی انگشت های هر دو دست گل تکین شکست و در صورت و بدنش جای کبودی و زخم های سطحی باقی ماند. گل تکین در گفتگو با فاتح پرتقال، خبرنگار مستعفی شبکه فاکس ترکیه، گفت: من از این جوان ها شکایت ندارم. بیشتر دلم برای جوان های مملکت می سوزد که پاسوز نفرت افکنی های احزاب می شوند و حتی نمی دانند برای چه باید به یک روزنامه نگار حمله کنند. ما باید در برابر این سیستم نفرت افکنی بایستیم.