درخواست دادستانی آنکارا از دادگاه قانون اساسی برای انحلال HDP
سرویس ترکیه - دادستانی عمومی آنکارا کیفرخواست انحلال HDP را به دادگاه قانون اساسی فرستاد.

به گزارش کردپرس، دادستان عمومی دادگاه عالی ترکیه کیفرخواست انحلال حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد.
بنا بر گزارش روزنامه سوزجو، بکر شاهین، دادستان عمومی دادگاه عالی ترکیه، کیفرخواستی را برای انحلال HDP به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد. دادستانی تحقیق درباره HDP را از ابتدای مای مارس آغاز کرده بود. در همین راستا، دادستانی کل کشور با ارسال نامه ای به دادستانی عمومی آنکارا خواستار صدور کیفرخواست مربوط به حوادث کوبانی با ۱۰۸ متهم از جمله مدیران عالی رتبه HDP شد. نتیجه تحقیقات دادستانی ارشد آنکارا، این بود که HDP «کانون اقدامات تروریستی» است، بنابراین کیفرخواست مناسب با این جرم تهیه شد. بکر شاهین دادستان عمومی دادگاه عالی ترکیه کیفرخواست تعطیلیHDP را به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد.
در این کیفرخواست آمده است که "هدف اعضای HDP از بین بردن وحدت ملت و تفرقه افکنی بین دولت و ملت است."

بکر شاهین در بیانیه کتبی خود در مورد کیفرخواست نوشت: "احزاب سیاسی که عناصر ضروری زندگی سیاسی دموکراتیک هستند، نهادهایی هستند که هدف آنها کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه است. ضروری است که آنها در چارچوب قوانین جهانی و دموکراتیک به طور مسالمت آمیز به این اهداف دست یابند. با توجه به ماده ۹۰ قانون احزاب سیاسی، احزاب سیاسی باید فعالیت های خود را در چارچوب قانون اساسی انجام دهند. بر اساس ماده ۱۴ قانون اساسی هیچ یک از حقوق و آزادی های مذکور برای فعالیت هایی با هدف از بین بردن یکپارچگی کشور قابل استفاده نیست."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "مدیران و اعضای احزاب سیاسی باید فعالیت های خود را در چارچوب اصول دموکراتیک ادامه دهند و وابسته به سازمان های تروریستی نباشند، و هدف آنها از بین بردن یکپارچگی کشور و ملت نباشد. در این زمینه پر واضح است که سران و اعضای حزب دموکراتیک خلق ها رفتاری مغایر با قوانین حقوقی دموکراتیک و جهانی دارند و با سازمان تروریستی PKK و سازمان های وابسته همکاری می کنند. هدف آن ها تخریب یکپارچگی کشور و ایجاد شکاف بین دولت و ملت است. بنابراین از دادگاه قانون اساسی می خواهیم تا حزب سیاسی مذکور را منحل کند."