واکنش آمریکا به احتمال انحلال حزب کردگرای HDP
سرویس جهان- آمریکا می گوید مسئله لغو مصونیت نمایندگان حزب کردگرای دموکراتیک خلق های در پارلمان ترکیه و احتمال لغو فعالیت این حزب را که می تواند بر دموکراسی تاثیر بگذارد زیر نظر دارد.

به گزارش کردپرس، بعد از لغو مصونیت یک نماینده حزب کردگرای دموکراتیک خلقها در پارلمان ترکیه، دادخواست برای لغو فعالیت این حزب نیز به دادگاه قانون اساسی ترکیه ارسال شده است.

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای نسبت به لغو مصونیت نماینده حزب کردگرای دموکراتیک خلقها و نیز احتمال انحلال این حزب واکنش نشان داد.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد ایالات متحده آمریکابه دقت، حوادث ترکیه، از جمله اقدامات مشکل ساز در تاریخ 17 مارس 2021 را پیرامون لغو مصونیت آقای عمر فاروق گرگرلی اوغلو، نماینده پارلمان را دنبال می کند.

پرایس افزود: ما تلاش های اولیه برای انحلال حزب دموکراتیک خلقها را که بدون تردید عامل تضعیف خواسته رای دهندگان، تحت تاثیر قرار گرفتن هرچه بیشتر دموکراسی در ترکیه و رد خواسته میلیونها شهروند در انتخاب نمایندگان آنهاست تحت نظر داریم.

وزارت خارجه آمریکا از دولت ترکیه خواسته است در کنار محافظت از قانون اساسی و الزمات داخلی ترکیه، به آزادی بیان احترام بگذارد.