خیلی وقت پیش از سود دلال ها گفتیم آقای استاندار!
سرویس کردستان- استاندار کردستان، روز چهارشنبه (4 فرودین) در جلسه تنظیم بازار کردستان که به دستور مسئول صمت از سال ها قبل، حضور رسانه ها منتقد در آن جلسه ممنوع شده است، از «سود دلال ها» و ضرر و زیان مردم و مصرف کننده در روند فعلی سخن گفته است. سخنی درست که متاسفانه بسیار دیر بیان شده و آقای استاندار ظاهرا دیر متوجه وضعیت بازار شده اند.

به گزارش کُرد پرس، بر اساس خبری که پایگاه اطلاع رسانی استانداری از این جلسه تنظیم بازار ، روی خروجی خود قرار داده است، استاندار کردستان گفته است: «سود کاهش قیمت مرغ در مقاطعی نه به جیب مصرف کننده و نه تولید کننده نرفته بلکه دلالان در این رابطه بیشترین بهره را بردند.» استاندار در این جلسه بر ضرورت تامین کالاهای اساسی تاکید کرده و  ظاهرا بعد از هفته ها کمبود مرغ در بازار و آشفته بازار توزیع آن؛ سری هم به مغازه های شهر زده و متوجه «کمبود مرغ» شده است.

کمبودی که در هفته های اخیر بارها رسانه های منتقد خبر آن را منتشر کردند و از مسئولان خواستند چاره جویی کنند، اما از سوی دستگاه های مربوطه زیر مجموعه مدیریت آقای استاندار به «اطلاع رسانی ناآگاهانه» متهم شدند.

زمانی هم که از «سود سرشاز دلال ها» و ضرر و زیان مردم از وضعیت بازار نوشتیم به «عدم آگاهی کامل از مکانیسم بازار» متهم شدیم. اما خوشبختانه ظاهرا در روزهای اول 1400 آقای استاندار خود کم کم دارد متوجه می شود که بازار کردستان رها شده و بدون مدیریت است.

هر چند در این جلسه فقط در مورد «مرغ» سخن گفته شده است اما بعید است اگر حسگرهای استاندار بازرگان ِکردستان، حساس شده باشد؛ متوجه آشفتگی شدید مدیریت بازار در کردستان نشده باشد. احتمالا شم اقتصادی و تجاری او به کمکش خواهد آمد و از شواهد بازار پی خواهد برد که برخی ها  در کردستان اساسا اعتقادی به «مدیریت» بازار ندارند و رها شدگی و ولنگاری را مدت هاست به عنوان استراتژی برگزیده اند، اما این نوع مدیریت از دیدها پنهان مانده است.

حذف رسانه های منتقد از جلسات تنظیم بازار هم در همین راستا در این سال ها دنبال شده است. استراتژی نهفته در مدیریت چند نفره و محفلی نتیجه ای بهتر از «سود برای دلالان» و «ضرر برای مردم» ندارد. دارد آقای استاندار؟