ترکیه در نابود کردن کردهای سوریه ناکام ماند
سرویس جهان- مجله کرونیکل نوشت ترکیه نتوانسته است در قصد خود برای خالی کردن شمال شرق سوریه از کردها موفق شود.

به گزارش کردپرس، مجله سیاسی کرونیکل در یادداشت شماره اخیر خود که به مسائل خاورمیانه پرداخته، یکی از مسائل این منطقه را تلاش ترکیه برای نابودی کردها در شمال شرق سوریه دانسته است.

این مجله همچنین ترکیه را در پیگیری سیاست‌های خود در شرق مدیترانه و شمال شرق سوریه ناکام توصیف کرده است.

دکتر سرژیا تریکوفوویچ، ویراستار بخش سیاست خارجی مجله کرونیکل، در این یادداشت پیرامون علت ناکامی ترکیه در توسعه سیاست نفوذ خود در شرق مدیترانه نوشت این مسأله به دخالت مؤثر اتحادیه اروپا و حمایت اعضای آن از یونان در برابر ترکیه باز می گردد.

دکتر تریکوفویچ ترکیه را در سیاست پاکسازی کردها در منطقه شمال شرق سوریه نیز ناکام توصیف کرده و نوشته است،چ ترکیه در سیاست نابود کردن کردها در شمال شرق سوریه ناکام مانده و نتوانسته است مانند گذشته جنگ دیگری به کردها در این منطقه تحمیل کند زیرا چندین ماه از تهدیدها گذشته اما شاهد جنگ دیگری در این منطقه نیستیم.