۷۴ درصد از مردم برکناری گرگرلی اوغلو را کاری غیر قانونی می دانند
سرویس ترکیه - در آخرین نظرسنجی در شهرهای کُردنشین نزدیک به ۷۲ درصد از مردم اقدام برای انحلال HDP را امری منفی می دانند.

به گزارش کردپرس، به نقل از گازته دیوار مرکز مطالعات سیاسی اجتماعی در ۱۱ استان نظر سنجی انجام داده است مبنی بر تاثیر پرونده انحلال حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) و برکناری عمر فاروق گرگرلی اوغلو نماینده HDP بر نگرش مردم. بخش عمده ای از مصاحبه شوندگان اعتقاد دارند که انحلال HDP کاری سیاسی و نه قانونی است و این کار به دموکراسی در ترکیه آسیب می‌زند. 
این نظر سنجی در ۱۸ تا ۲۱ مارس در استان های دیاربکر، اورفا، باتمان، ماردین، وان، قارص، سیرت، شرناخ، حکاری، موش و بینگل به طور رو در رو با خانواده ها انجام شده است.
شرکت کنندگان با بیان اینکه این یک تصمیم  سیاسی است، گفتند که انحلال حزب به دموکراسی آسیب می‌زند و باعث دلشکستگی عمیق کردها خواهدشد.
۳۳.۵ درصد آنها در پاسخ به این پرسش که برکناری عمر فاروق گرگرلی اوغلو را چگونه ارزیابی می کنید گفتند این کار ضربه به اراده سیاسی مردم است. ۲۸.۳ درصد آن را نتیجه نگرش سیاسی ائتلاف حاکم دانستند ۲۲.۶ درصد آن را نتیجه ضروری روند قانونی دانسته و ۱۵.۱ درصد آن را کاری پیش از پایان روند قانونی دانستند.
در مجموع ۷۳.۹ درصد از مصاحبه شوندگان برکناری گرگرلی اوغلو را نتیجه روند قانونی نمی دانند.  ۵۴ درصد شرکت کنندگانی که به حزب عدالت و توسعه (AKP) و ۶۳ درصد از کسانی که به حزب حرکت ملی (MHP) رای داده اند برکناری گرگرلی اوغلو را کاری قانونی دانستند.
نزدیک به ۷۲ درصد از مصاحبه شوندگان اقدام برای انحلال HDP را امری منفی ارزیابی می کنند و  حدود ۱۲ درصد نیز آن را اقدامی مثبت می دانند. 
نزدیک به ۹۵ درصد از کسانی که به HDP  رای داده اند اقدام برای انحلال HDP را امری سیاسی می دانند. جالب است که ۱۸.۵ درصد از رای دهندگان به MHP  و ۳۰ درصد  از رای دهندگان به AKP  نیز اقدام برای انحلال HDP را امری سیاسی و نه قانونی می دانند. 
همچنین ۶۲ درصد از نوجوانان رای اولی اقدام برای انحلال HDP  را امری منفی ارزیابی کرده اند.

در این میان پرسش جالبی از رای دهندگان HDP به این عنوان مطرح شده که اگر HDP منحل شود چه کار می کنید؟ ۴۰.۶ درصد از رای دهندگان گفته اند که منتظر تصمیم حزب خود می مانند. ۱۳.۸ درصد گفته اند که به خیابان ها ریخته و اعتراض می کنند. ۱۱.۵ درصد گفته اند که به حزب جدیدی که جایگزین HDP  شود رای خواهند داد.