متن کامل ردیف 11 بودجه سال 2021 عراق درباره اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان – مجلس عراق روز گذشته لایحه بودجه این کشور را پس از چهار ماه مذاکره و گفتگو بین جریانات سیاسی این کشور تصویب کرد.

به گزارش کرد پرس به نقل از موازین نیوز، در متن ردیف 11 قانون بودجه سال 2021 عراق که به اقلیم کردستان تخصیص یافته است چنین آمده است:

اولا: مطالبات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان در فاصله سالهای 2004 تا 2020 پس از بررسی تفریغ بودجه تأیید شده توسط دیوان محاسبات عراق در زمینه درآمدهای تحقق یافته و هزینه ها پس از کسر هزینه های حاکمیتی و هزینه کرد اقلیم کردستان در چارچوب هزینه های حاکمیتی توسط دیوان محاسبات عراق و اقلیم کردستان، تسویه خواهد شد.

ثانيا:

الف – دولت اقلیم کردستات متعهد می شود به صورت میانگین روزانه حداقل 460 هزار بشکه تولید نماید و مقادیر لازم برای پوشش دادن هزینه های تولید، جابجایی و راه اندازی آن براساس اطلاعات ارائه شده در این باره، به همراه مقادیر مصرفی در داخل اقلیم کردستان و ما به ازای سهم اقلیم کردستان از پترودولار از آن کسر می شود، مشروط بر آنکه بهای مقادیر تحویل داده شده به دولت مرکزی از بهای فروش روزانه 250 هزار بشکه نفت خام به قیمت های تعیین شده از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) کمتر نباشد.

ب- بند الف فوق با هماهنگی بین وزارت نفت دولت مرکزی و وزارت منابع زیرزمینی دولت اقلیم کردستان اجرا می شود.

ج- دولت اقلیم کردستان متعهد به تحویل درآمدهای غیر نفتی به خزانه دولت عراق براساس قانون مدیریت مالی می باشد تا دیوان محاسبات عراق با هماهنگی دیوان محاسبات اقلیم کردستان اطلاعات مربوطه را مورد بازبینی قرار دهند.

د- مطالبات بانک تجارت عراق از بانکهای دولتی و خصوصی اقلیم کردستان به صورت اقساط ماهیانه از سهم اقلیم کردستان کسر و قسط بندی می شود و بازپرداخت آنها از سال مالی 2021 به مدت هفت سال می باشد.

هـ. دولت فدرال مطالبات اقلیم کردستان در این قانون و جدول های پیوست آن را پس از اجرای بندهای الف تا دال فوق در این ردیف، پرداخت می نماید.

ثالثا: دولت اقلیم کردستان متعهد می شود فهرست کلیه کارمندان کشوری و لشکری اش را پس از تدقیق توسط دیوان محاسبات فدرال و اقلیم کردستان، براساس رتبه و عنوان شغلی براساس ارقام مذکور در جدول نیروی کار (ج) پیوست این قانون تا تاریخ 30/06/2021 به وزارت اقتصاد عراق ارائه نماید.

رابعا:

دولت اقلیم کردستان متعهد می شود قبل از هزینه کرد در هر زمینه دیگری از بودجه جاری اش، از مبالغ تخصیص یافته در چارچوب اعتبار بودجه اقلیم (خسارت های کارمندان)، حقوق کارمندان اقلیم را پرداخت نماید.