نام احزاب تازه تاسیس DEVA و آینده در بین احزاب واجد شرایط شرکت در انتخابات
سرویس ترکیه - شورای عالی انتخابات ترکیه فهرست احزابی را که شرایط رقابت در انتخابات آتی را دارند منتشر کرد.

به گزارش کردپرس، شورای عالی انتخابات ترکیه (YSK) که مدتی پیش فهرستی 19 گانه از احزابی که شرایط شرکت در انتخابات را دارند منتشر کرده بود، دیروز با به روز رسانی این فهرست نام حزب آینده را نیز در این فهرست جای داد. 
در بیانیه منتشر شده توسط «صفر اوستون» مدیر حقوقی و انتخابات حزب آینده آمده است: "بر طبق اطلاعیه شورای عالی انتخابات ترکیه حزب آینده شرایط ورود به انتخابات را دارد."

اعلام فهرست 19 گانه احزاب واجد شرایط شرکت در انتخابات ترکیه با اعتراض روسای حزب آینده مواجه شده بود و احمد داوود اوغلو در واکنش به این موضوع گفته بود: "حتی حزب تازه تاسیس DEVA هم برای شرکت در این انتخابات دارای صلاحیت شناخته شده است اما حزب آینده در این فهرست گنجانده نشده." پس از این اعتراض ها شورای عالی انتخابات با به روز رسانی این فهرست نام حزب آینده را نیز در فهرست گنجاند. 

بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه جمهوریت احزاب واجد شرایط شرکت در دور بعدی انتخابات ترکیه از این قرارند:
"حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب مام میهن، حزب ترکیه مستقل، حزب همبستگی بزرگ، حزب جمهوری خواه حلق (CHP)، حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA)، حزب دموکرات، حزب چپ دموکراتیک، حزب جوان، حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، حزب مبارزه آزاد، حزب خوب (İYİ Parti)، حزب حرکت ملی (MHP)، حزب محافظه کار پیشرو، حزب سعادت، حزب چپ، حزب کمونیست ترکیه، حزب وطن، حزب جدید رفاه و حزب آینده (Gelecek Parti)".