کشمکش میان پ.ک.ک و اقلیم کردستان بر سر نفوذ در مرز عراق-سوریه
سرویس جهان- بنیاد کارنگی نوشت: با وجود شکست داعش، برخی گذرگاههای مرزی میان عراق و سوریه، به دلیل کشمکش میان جریانات کردی بویژه حزب حاکم دموکرات کردستان عراق در اقلیم کردستان و پ.ک.ک همچنان بی ثبات است.

به گزارش کردپرس، بنیاد کارنگی در گزارشی به بررسی وضعیت گذرگاههای مرزی میان عراق و سوریه پرداخته و از رقابت پ.ک.ک و حزب حاکم دموکرات کردستان عراق بر سر کنترل و نفوذ بر برخی گذرگاههای مرزی مانند سمالکا میان عراق و سوریه خبر داده است.

در این گزارش تحلیلی طولانی تاکید شده است که در چند سال گذشته، تحولات جدیدی در مرز میان سوریه و عراق بوجود آمده است که رقابت جریانات کردی بر سر برخی نقاط مرزی میان عراق و سوریه از جمله تلاش اقلیم کردستان و اداره خودگردان کردی در سوریه برای کنترل بر این نقاط قابل توجه است. این گزارش تاکید کرده است که پ.ک.ک از طریق نیروهای کرد سوریه و نیز حضور در برخی مناطق مانند شنگال برای کنترل بیشتر بر برخی گذرگاههای مرزی مانند سمالکا و یعروبیه تلاش می کند. بنیاد کارنگی علت رقابت گروههای کردی بر سر نفوذ بر این مناطق را ضعف دولت‌های مرکزی سوریه و عراق در کنترل کامل بر این نقاط مرزی و تلاش این گروهها برای آزادی عمل بیشتر دانسته است.

از تأثیرات کنترل گروه‌های کردی بر گذرگاههای مرزی میان عراق و سوریه ، کنترل اقلیم کردستان و اداره خودگردان کردی در سوریه بر حمل و نقل افراد و کالا در این مناطق عنوان شده است.

اندیشکده کارنگی درباره نحوه اعمال نفوذ پ.ک.ک در این مناطق به ارتباطات ایدئولوژیک و سازمانی آن با برخی گروههای محلی مانند یگانهای مدافع خلق در سوریه و نیروهای مقاومت شنگال اشاره کرده است.

کارنگی از جمله پیامدهای این تحولات را تشدید رقابت‌ میان گروه‌های کردی مانند حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان حزب حاکم در اقلیم کردستان و پ.ک.ک عنوان کرده است.

بنیاد کارنگی همچنین با اشاره به هم‌پیمانی آمریکا با کردهای سوریه و استفاده از برخی از گذرگاههای مرزی میان عراق و سوریه برای انتقال نیرو و تجهیزات به سوریه و نیز تمایل ترکیه به اقدام نظامی در این مناطق به بهانه حضور پ.ک.ک، نقش این دو کشور را نیز در آینده مناطق مرزی میان عراق و سوریه بویژه در منطقه شنگال تاثیرگذار دانسته است.