آیا سلیمان سویلو برکنار می شود؟
سرویس ترکیه - اخیرا از درون AKP شایعاتی مبنی بر تغییر وزیر کشور به گوش می رسد.

به گزارش کردپرس، به نقل از« ABC گازته» در پی تغییراتی که پس از آخرین کنگره حزب عدالت و توسعه در درون اعضای حزب به وجود آمد، اکنون شایعاتی مبنی بر تغییر وزیر کشور در کابینه جدید به گوش می رسد. بر طبق این شنیده ها احتمال دارد سلیمان سویلو وزیر کشور در کابینه جدید حضور نداشته باشد و جایش را به فواد اوکتای بدهد. 
سلیمان سویلو که اخیرا در فهرست خبرسازترین اعضای کابینه ترکیه قرار داشته و سعی در افزایش کارایی خود در درون AKP دارد، با اظهارات جنجالی خود واکنش های بسیاری را برانگیخته است. بنابراین طبق شایعات شنیده شده از درون AKP یکی از نام های فهرست تغییرات در کابینه اردوغان سلیمان سویلو است. 
فواد اوکتای که به عنوان جانشین احتمالی سویلو مطرح شده است در حال حاضر معاون رئیس جمهور است. بر اساس این احتمالات سویلو قرار است در جایگاهی با اختیارات محدودتر به کار منصوب شود.