وقتی رهبر یک حزب ملی گرای ترک در حکاری کردی می رقصد
سرویس ترکیه - مرال آکشنر در سفر به استان کردنشین حکاری با مردم کوچه و بازار دیدار کرد و از سیاست تفرقه افکنانه حزب حاکم انتقاد کرد.

به گزارش کردپرس،  مرال آکشنر رئیس حزب خوب (İYİ PARTİ) که برای برگزاری میتینگ تبلیغاتی به استان حکاری سفر کرده بود با کسبه و مردم دیدار و گفتگو کرد. 
به نقل از روزنامه جمهوریت، مرال آکشنر در دیداری که با مردم و کسبه خیابان «چنگیز توپل» شهرستان «یوکسکوا» داشت با بیان این که برای من این که شما اهل کدام شهر و دیار هستید و به کدام حزب سیاسی تعلق خاطر دارید فرقی ندارد گفت: "من مجیز حکومت را نمی گویم. حزب خودم را هم تحسین نمی کنم. هر چه که در اسکی شهر و آنتالیا بگویم اینجا هم همان را تکرار می کنم. موضوع ما فقط کاسبی و کشاورزی است که مشکل دارد. هر اطلاعاتی را که در اینجا دریافت کنم در سخنرانی روز چهارشنبه ام خواهم گفت. من یک رهبر حزب اپوزیسیون و دارای فراکسیون در مجلس هستم. اما وقتی به اینجا می آیم قدرتی ندارم و باید به حرف های شما گوش بدهم."

آکشنر با اشاره به سیاست تفرقه اندازی حکومت بین مردم گفت: "من باید به حکومت هشدار بدهم که خیلی وقت است رای دهنده دیگر ولی نعمت او نیست. مثل هندوانه به دو قاچ تقسیم شدیم. این مجادله سیاسی که در آن گرفتار شده اید برای شما فایده ای ندارد. از اینجا به بعد دائما  دردهای شما را به کسانی که دارند بر ما حکومت می کنند خاطرنشان می کنم."

گفتنی است مرال آکشنر همچنین در حالی که شالی از پرچم سرخ ترکیه بر گردن داشت در میان استقبال طرفداران خود در یوکسکوا با رقص کردی (هلپرکی) طرفدارانش همراهی کرد. او با حوصله تمام درد دل های مردم را شنید و از کسبه ای که از صبح دشت نکرده بودند خرید کرد. گویا او دارد تلاش خودش را برای به دست آوردن دل مردم کُرد می کند.