مشکلات کردهای سوریه
سرویس جهان- جوزف داهر می گوید ترکیه به دنبال تضعیف کردهاست، اپوزیسیون سوریه کردها را قبول ندارند و دولت مرکزی هم به هیچ عنوان با ایجاد خودگردانی در مناطق کردنشین سوریه موافق نیست.

به گزارش کردپرس، جوزف داهر به بهانه 10 ساله شدن بحران سوریه به بررسی وضعیت این کشور پس از گذشت 10 سال از بحران و جنگ داخلی در این کشور پرداخته است. این پژوهشگر مسائل سوریه، در یادداشتی که در نشریه اینترنشنال ویوپوینت منتشر شده به بررسی وضعیت کردهای سوریه پرداخته است.

او یکی از علل تضعیف شدن کردهای سوریه و کوچکتر شدن قلمرو تحت کنترل آنها را عدم حفظ وحدت در میان گروه های کرد سوریه و عزم جدی ترکیه برای جلوگیری از ایجاد منطقه خودگردان، بویژه تحت رهبری حزب کردی اتحاد دموکراتیک یا PYD و نیروهای کرد-عرب سوریه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه دانسته است.

این پژوهشگر مسائل سوریه از دیگر مشکلات کردهای سوریه را عدم پذیرش آنها از سوی همه گروه های اپوزیسیون در سوریه دانسته است. البته وی یادآوری کرده است که عدم پذیرش کردها در سوریه نمی تواند به حل بحران در این کشور کمک کند.

جوزف داهر یکی دیگر از مشکلات کردهای سوریه را عدم توافق میان کردها و دولت مرکزی سوریه دانسته است. البته وی تاکید کرده است که علت اصلی ادامه این اختلاف مخالفت دولت مرکزی سوریه با اعطای خودگردانی و یا خودمختاری به کردها است.

او قصد جدی ترکیه برای از بین بردن قلمرو خودمختار و یا خودگردان کردی توسط نیروهای کرد را جدی ترین تهدید برای موجودیت آن دانسته است. از نظر این پژوهشگر، ترکیه با وجود انجام دو عملیات بزرگ علیه کردها همچنان به دنبال اقدام نظامی برای از بین بردن اداره خودگردان کردی در شمال سوریه است.

جوزف داهر کردهای حاکم بویژه حزب اتحاد دموکراتیک یا PYD را در تضعیف موقعیت کردهای سوریه موثر دانسته است. او در عین حال این حزب را در شکل گیری اداره خودگردان کردی تاثیرگذار دانسته با این حال تاکید کرده است که یکجانبه گرایی این حزب و ترد دیگر گروه های کردی و عدم مشارکت دادن آنها در اداره خودگردان موقعیت کردها را متزلزل کرده است.

این پژوهشگر در پایان تاکید کرده است هر گونه راه حلی برای بحران سوریه باید پرداختن به وضعیت کردها را نیز در بر داشته باشد.