پ.ک.ک مهمان اقلیم است و باید برود
سرویس سوریه-روزهای تاریکی در برابر پارتی و پ.ک.ک قرار دارد، اگر مرزی برای زیادخواهی‌ها و فعالیت‌های پ.ک‌.ک در اقلیم کُردستان گذاشته نشود.

«فواد علیکو» عضو مکتب سیاسی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به راه‌حل اختلافات میان حزب کارگران کُردستان(پ.ک.ک) و حزب دموکرات کُردستان عراق(پارتی) گفت:اقلیمی به نام اقلیم کُردستان وجود دارد و بخشی از عراق است. به همین خاطر نه حق پ.ک.ک و نه حق هیچ حزب دیگر کُردی است که خود را صاحب این منطقه بداند و با لشکرکشی مبادرت به ایجاد پایگاه نماید.

وی ادامه داد:منطقه فعالیت پ.ک.ک کُردستان ترکیه است و باید به آنجا برگردد و هرگونه ادعایی درباره مناطق اقلیم کُردستان توسط پ.ک.ک نادرست و غیر قابل قبول است.

وی افزود:اختلاف میان پارتی و پ.ک‌.ک مربوط به امروز نیست و پیشتر هم درگیری میان دو طرف روی داده بود و این بخاطر اقدامات نامناسب پ.ک.ک است.

عضو مکتب سیاسی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) تصریح کرد:باید رهبران دو طرف با یکدیگر به گفتگو بنشینند و مرزی برای فعالیت‌های پ.ک.ک بگذارند.

فواد علیکو خاطرنشان کرد:اگر این اتفاق نیافتد روزهای تاریکی روبروی دو طرف خواهد بود.