جنجال در ترکیه در سالگرد کشتار ترکستان شرقی و احضار سفیر چین
سرویس ترکیه - درگیری لفظی بین سفارت چین و مرال آکشنر باعث فراخوانده شدن سفیر چین به وزارت کشور شد.

به گزارش کردپرس، در پی پست های توئیتری مرال آکشنر رئیس حزب خوب (İYİ Parti) و منصور یاواش شهردار آنکارا و عضو حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در گرامی داشت یاد کشته شدگان کشتار 31 سال پیش در ترکستان شرقی، سفارت چین در آنکارا واکنش نشان داد. درگیری لفظی در توئیتر بالا گرفت و در نهایت وزارت کشور سفیر چین را فراخواند. 

روز گذشته در 31مین سالگرد کشتار در ترکستان شرقی چین، مرال آکشنر و منصور یاواش در پست هایی جداگانه از کشته شدگان این حادثه یاد کرده و آن را محکوم کردند.
مرال آکشنر نوشت: «من در سالگرد شهادت همخون هایمان در ترکستان شرقی با احترام از آنها  یاد می کنم که تسلیم برده داری چین نشده و قتل عام شدند!
ما همخون های در اسارت خود را فراموش نخواهیم کرد و در مورد ستم و آزار به آنها سکوت نخواهیم کرد. ترکستان شرقی قطعاً روزی مستقل خواهد شد!»

منصور یاواش نیز در پستی جداگانه نوشته بود: «اگرچه 31 سال گذشته اما ما هنوز هم مثل روز اول درد کشتار ترکستان شرقی را حس می کنیم. یاد شهدای کشتار بارین را گرامی می دارم.»

سفارت چین در آنکارا نیز در واکنشی سریع به این دو پست پاسخ داد. سفارت چین با تگ کردن حساب های کاربری مرال آکشنر و منصور یاواش نوشت: «منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور بخشی جدا نشدنی از سرزمین چین است. این یک واقعیت پذیرفته شده و غیرقابل انکار در جهان است.»
سفارت چین در پست دوم خود با محکوم کردن این اظهارات نوشت: «ما این سخنان را به شدت محکوم می کنیم. هیچ شخص و یا قدرتی حق ندارد حاکمیت ارضی کشور چین را زیر سوال ببرد. طرف چینی حق پاسخ دادن به این بیانات را برای خودش محفوظ می دارد.»

پس از این حزب خوب نیز ساکت ننشست و با انتشار پستی حاوی یک کاریکاتور به سفارت چین پاسخ داد. صفحه کاربری حزب خوب با انتشار تصویری که در آن مرال آکشنر دارد به صورت چینی ها سیلی می زند نوشت: «مزحرف نبافید. شما اول دست از کشتار اویغورها بردارید.»

در ادامه "یاووز آغیرالی اوغلو" نماینده حزب خوب از استانبول با انتشار پستی در حساب توئیتر خود خطاب به سفارت چین گفت: «مثلا چه کار می خواهید بکنید؟ همه ما را به اردوگاه های کار اجباری فرستاده و آسیمیله می کنید؟ شکنجه مان می کنید؟ مسجدهایمان را خراب می کنید؟ همانطوری که با برادران مظلوم ما در ترکستان شرقی رفتار کردید ما را هم به زندان می اندازید؟ به خانه ها و ناموسمان دست اندازی می کنید؟ می خواهید چه کار بکنید؟»

پس از این موجی از واکنش ها در فضای مجازی راه افتاد. احمد داوود اوغلو رئیس حزب آینده (Gelecek Parti) با انتشار توئیتی خطاب به حکومت گفت: «نمی خواهید سفیر چین را صدا کنید و از او توضیح بخواهید؟» 
در فاصله کوتاهی بعد از آن وزارت کشور ترکیه سفیر چین را برای ارائه پاره ای توضیحات فراخواند.