سوء مدیریت دولت، دامن کالاهای اساسی را گرفته است
سرویس آذربایجان غربی- نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با اشاره به وضعیت بازار گوشت و روغن گفت: سوء مدیریت دولت دامن کالاهای اساسی را گرفته است. مردم برای خرید گوشت و روغن باید ساعتها در صف بمانند.آیا ماندن در صف روغن پایمال کردن کرامت مردم نیست؟

به گزارش کردپرس، انور حبیب زاده، امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه اولین نطق خود در سال ۱۴۰۰ را در صحن مجلس اظهار کرد: در کنار بحران کرونا و جنگ اقتصادی که آمریکا علیه کشورمان راه انداخته است، دولت نیز با سوء مدیریتهای خود، عدم نظارت، بی تدبیری  مشکلات مردم را دوچندان کرده است

حبیب زاده افزود: سیاستهای دولت در  حوزه ارز و بورس،  سرمایه های مردم را از بین برد. بورس که به گفته آقای روحانی نقطه امید بود به نقطه مرگ و نابودی تبدیل شده است .

نماینده بوکان در ادامه ضمن آنکه بورس را سراب خواند، تصریح کرد: امروز که بورس به بحرانی اجتماعی تبدیل شده، آقای روحانی سکوت کرده  است اما دولت و شخص رئیس جمهور باید مسئولیت از بین رفتن سرمایه های مردم را در بورس قبول کنند و برای جبران خسارات وارده به مردم اقدام کند.

او در ادامه ضمن اشاره به وضعیت بازار گوشت و روغن گفت: سوء مدیریت دولت دامن کالاهای اساسی را گرفته است. مردم برای خرید گوشت و روغن باید ساعتها در صف بمانند. آیا ماندن در صف روغن پایمال کردن کرامت مردم نیست؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: این بازنشستگان سالها جوانی خود را صرف به حرکت در آوردن چرخ های تولید و اقتصاد کشور کرده اند. اما امروز حقوق و مزایا آنها حتی برای گذران معیشت عادی کافی نیست.

حبیب زاده اضافه کرد: مطالبه اصلی جمعیت بزرگ بازنشستگان کشور متناسب‌سازی حقوق است، که باید در اولویت کاری دولت و همکاران عزیز در مجلس باشد.