دادگاه‌های ترکیه در خدمت منافع دولت هستند
سرویس ترکیه-حقوقدان و سیاستمدار کُرد ترکیه گفت:رای دادگاه‌های ترکیه بر علیه مخالفان دولت، حقوقی نیستند بلکه سیاسی و در جهت منافع ائتلاف حاکم هستند.
«صدقی زیلان» حقوقدان و سیاستمدار کُرد ترکیه در پاسخ به سوال کُردپرس درباره فشار ائتلاف دولت و حزب ملیگرای ترک دولت برای انحلال حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) گفت:ائتلاف آک.پارتی و حزب ملیگرای ترک در سال ۲۰۱۵ نیز ‌برای انحلال ه.د.پ بود.ه‌.د.پ یکی از احزاب تاثیرگذار کُرد در میدان ‌سیاسی ترکیه است به همین دلیل فشارها بر آن‌ها ‌افزایش یافته است.در حال حاضر تعداد بیشماری از اعضا و کادرها و رهبران این‌ حزب در زندان‌ هستند.
وی ادامه داد:در موضوع اخیر "باغچلی" رهبر حزب ملیگرای ترک‌ بصورت آشکار اعلام کرد که حزب ه.د.پ باید منحل شود و از این طریق بدنبال یک نوع فشار سیاسی است و دادگاه‌های ترکیه هم در خدمت منافع دولت و ائتلاف میان آ‌ک.پارتی و م.ه.پ هستند.
وی افزود:این رفتار دولت و قبضه کردن قدرت نه تنها در داخل ترکیه موجب اعتراض شده بلکه نهادهای حقوق بشر جهانی و اتحادیه اروپا نیز بدان معترضند.در پنجاه سال گذشته ترکیه سعی کرده خود را به استانداردهای اتحادیه اروپا برساند و در اوایل دولت آ‌ک.پارتی این تلاش مشاهده شد اما هر بار وضعیت بدتر می‌شود و در قبال مسئله کُرد اوضاع رو به وخامت می‌رود.
این حقوقدان تصریح کرد:دولت در سال‌های اخیر سیاست‌هایش موفق نبود و آرایش رو به نزول رفت به همین دلیل ناچار شد با حزب ملیگرای ترک ائتلاف کند.در حقیقت دولت راه نجات خود را ائتلاف با م.ه.پ دید.
صدقی زیلان یادآور شد:حزب دموکراتیک خلق‌ها حزب مهمی است و هر چقدر خود را حزبی برای تمام ترکیه معرفی کند اما هم در میدان سیاسی کُردستان و هم در سراسر ترکیه نقش پر تاثیری ایفا می‌کند و طرفداران و مخاطبان این حزب کُردها هستند.
این سیاستمدار کُردستان ترکیه درباره احتمال انحلال ه.‌د.پ و تدبیر سیاسی برای دوران پس از انحلال توسط اعضای این حزب خاطرنشان کرد:هنوز معلوم‌ نیست سرنوشت ه.د.پ چیست، آیا منحل می‌شود و کادرهایش حزب دیگری تاسیس می‌کنند و یا وارد ائتلاف با حزب دیگری می‌شوند.
وی گفت:دولت اگر وارد فاز انحلال ه.د.پ شود یا کمک مالی به ه.د.پ را قطع می‌‌کند و یا از لحاظ قانونی ه.د‌.پ را ممنوع اعلام می‌کند تا فضای سیاسی مورد نظر خود در انتخابات آتی را شکل دهد.
صدقی زیلان یاداور شد:دولت باغچلی بدون هماهنگی با آ‌ک.پارتی چنین‌اظهاراتی به زبان نمی‌اورد و حتما اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز از این مسئله پشتیبانی می‌کنند و خواستار از میدان بدر کردن ه.د.پ هستند.هر چند این رفتارها ضد کنوانسیون‌های حقوقی است اما ائتلاف حاکم از هر روشی برای حذف مخالفان و کُردها استفاده می‌کند.