فشار زیادی از طرف حکومت روی دادگاه وجود دارد
سرویس ترکیه - هیات دومی جدای از هیات سابق برای رسیدگی به پرونده متهمین اعتراض های کوبانی منصوب شد.

به گزارش کردپرس، هیات دومی برای رسیدگی به پرونده های متهمان اعتراضات کوبانی از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ روسای مشترک سابق حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) به کار گماشته شدند تا در اولین دادگاه پرونده های مربوط به کوبانی در تاریخ 26 آوریل 2021 در دادگاه کیفری سنگین تشکیل جلسه بدهند. کنعان ماچ اوغلو وکیل پرونده های کیفری هدف از این کار را سرعت بخشیدن به پروسه این دادگاه ها ذکر کرد.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده های 108 نفر از جملع فیگن یوکسک داغ و صلاح الدین دمیرتاش به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز که در سراسر کشور در تاریخ های 6 تا 8 اکتبر 2014 در اعتراض به حمله داعش به کوبانی رخ داد در تاریخ 26 آوریل برگزار می شود. برای رسیدگی به این پرونده هیات دومی به کار منصوب شدند. 
بر اساس خبر آژانس خبری بین النهرین در اطلاعیه شورای قضات و دادستان ها (HSK) مورخ 26 مارس 2021 هیات دوم به کار در 22مین دادگاه کیفری عالی آنکار منصوب شدند. در این اطلاعیه همچنین آمده است که هیات فعلی تنها به موارد خاصی از دادخواست و دعاوی رسیدگی خواهد کرد. 

کنعان ماچ اوغلو وکیل و عضو کمیسیون حقوقی HDP هدف از این کار را  سرعت بخشی به پروسه دادگاه برای نیل به نتیجه عنوان کرد و گفت: «در 22 دادگاه کیفری آنکارا تنها یک هیات حضور داشت و این هیات نیز پرونده های بسیاری در دست بررسی داشت. هیات دوم پرونده های دیگر در زمینه دادگاه های مربوط به کوبانی را بررسی می کند.» 
او با بیان این که دادخواست در مدت بسیار کوتاهی نزدیک به یک هفته توسط دادگاه پذیرفته شد گفت: «در این پرونده ها تعداد زیادی اتهام کپی پیست شده وجود دارد. در ضمن یک تصمیم روشن از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) مبنی بر آزادی زندانیان وجود دارد که دادگاه کیفری آنکارا اصرار عجیبی بر تمکین نکردن به آن تصمیم دارد. همین الان با تصمیم HSK برای این که هیات دوم برای رسیدگی به این پرونده به کار گرفته شود معلوم است که نتیجه این دادگاه چه قرار است بشود.»

ماچ اوغلو ادامه داد: «ما می دانیم که دادگاه نمی تواند از حکومت مستقل باشد و به طور مستقل تصمیم بگیرد و با اعلام این هیات دوم برای این پرونده هم فشار بسیار زیادی از طرف حکومت بر روی این دادگاه وجود دارد.»