ممانعت از ورود رئیس فراکسیون نسل نو به پارلمان کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- به دلیل اقدام رئیس فراکسیون نسل نو در پرتاب کفش به سوی ریاست پارلمان کردستان در نشست پیشین پارلمان، از ورود وی به به نشست امروز ممانعت به عمل آمد.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری رادیو نوا، امروز چهارشنبه  18 فروردین/ 7 آوریل، از ورود کاظم فاروق رئیس فراکسیون نسل نو به نشست پارلمان کردستان ممانعت به عمل آمد.

این ممانعت به دلیل اقدام وی در پرتاب کفش به سوی ریاست پارلمان کردستان در نشست پیشین پارلمان بوده و در پی این اقدام وی نمایندگان با اکثریت آرا ورود وی به نشست ها و جلسات پارلمان را تا زمانی که از این کارخود عذرخواهی نکرده، ممنوع کردند.

وی پس از اینکه نتوانست وارد پارلمان شود، در جمع خبرنگاران حاضر در مقابل ساختمان پارلمان، گفت که بنا فرمان مخفیانه ریاست پارلمان از ورود وی به پارلمان جلوگیری شده زیرا وی مشکلات مردم را در نشست ها مطرح کردە است.

کاظم فاروق تاکید کرد به هیچ عنوان حاضر به عذرخواهی به دلیل پرتاب کفش به سوی ریواز فایق رئیس پارلمان نیست و از این اقدام خود دفاع کرد و از مردم اقلیم نیز خواست از جریان های اپوزیسیون واقعی حمایت کنند.