فشار ترکیه بر اربیل برای کاهش صادارت به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه
سرویس جهان- یکی از رهبران شورای دموکراتیک سوریه می گوید ترکیه اقلیم کردستان را برای کاهش و ایجاد محدودیت در صدور کالا به منطقه خودگردان در شمال سوریه تحت فشار قرار داده است.

به گزارش کردپرس، برخی مقامات اداره خودگردان کردی در شمال شرق سوریه از ایجاد مشکل در روند ورود و خروج کالا در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه خبر داده اند.

علی راحمون، از رهبران شورای دموکراتیک سوریه، شاخه سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه، ترکیه و روسیه را به اعمال فشار علیه کردهای سوریه، از طریق ایجاد محدودیت در مراودات اقتصادی خارجی با این منطقه متهم کرد.

او به نشریه سیریا دیرکت گفت: ترکیه اقلیم کردستان عراق را تحت فشار قرار داده است تا مانع گسترش مراودات بازرگانی و صدور کالا از این منطقه به مناطق تحت کنترل کردهای سوریه شود.

او همچنین ترکیه و روسیه را به همکاری برای محاصره اقتصادی مناطق تحت کنترل کردهای سوریه متهم کرد.

این مقام اداره خودگردان در شمال شرق سوریه همچنین مدعی شد که ایجاد محدودیت در گذرگاهها میان این منطقه و مناطق تحت کنترل دولت سوریه با اعمال فشار و نفوذ ترکیه و سوریه صورت گرفته است.

مقامات اداره خودگردان شمال سوریه بر تعامل اقتصادی میان کردها و دمشق تاکید کرده اند هرچند گفته اند در حال حاضر محدودیت هایی وجود دارد و برخی گذرگاهها میان طرفین همچنان بسته است.