نظارت استاندارد ایلام بر اکسیژن تولیدی در استان
سرویس ایلام - مدیرکل استاندارد استان ایلام از نظارت و کنترل مستمر گاز اکسیژن طبی تولید شده در استان ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مهناز همتی به کردپرس گفت: با توجه به اوضاع کنونی شیوع ویروس منحوس کرونا و افزایش میزان تلفات ناشی از این ویروس در استان، یکی از اساسی ترین نیازها جهت مداوای بیماران، گاز اکسیژن طبی با خلوص تعیین شده در حد استاندارد است.

وی در ادامه گفت: گاز اکسیژن طبی تولید شده در واحدهای تولیدی، مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد و سازمان ملی استاندارد وظیفه کنترل و نظارت بر کیفیت این فرآورده را عهده دار است.

همتی در ادامه با بیان اینکه تولید کنندگان ملزم هستند برای تولید خود پروانه کاربرد علامت استاندارد اخذ کنند و کیفیت محصول تولیدی باید مطابق با استاندارد ملی 3240 باشد، افزود: با توجه به اینکه قسمتی از گاز اکسیژن طبی مصرفی در استان توسط  تنها واحد تولیدی استان تامین می شود، لذا اداره کل استاندارد بازرسی های مستمر  روزانه، در راستای تولیدات استاندارد این واحد تولیدی را انجام داده است.  

وی تصریح کرد: در طی این بازرسی ها، میزان خلوص گاز اکسیژن در محل واحد تولیدی مورد آزمایش قرار گرفته که خوشبختانه خلوص گاز اکسیژن واحد تولیدی در حد استاندارد( حداقل 99 درصد) می باشد.

مدیر کل استاندارد ایلام اظهار کرد: بخش اعظم گاز اکسیژن  مصرفی بیمارستان های استان، منشأ آن دستگاه مرکزی اکسیژن ساز  بیمارستان ها است که در قانون تکلیفی برای سازمان ملی استاندارد در خصوص کنترل کیفیت و نظارت بر آن تعیین نشده و مشمول مقررات استاندارد اجباری نمی باشد.