احتمال آلودگی چشمه باباگرگر قروه به آرسنیک؛ تعلل در اعلام نتیجه آزمایشات!
سرویس کردستان- احتمال وجود آرسنیک در چشمه معدنی باباگرگر قروه؛ این موضوعی بود که در کارگروه گردشگری شهرستان مطرح شد و هنوز در مسیر انجام آزمایشات با پاسکاری میان ادارات مانده است.

به گزارش خبرنگار کردپرس، مدتی است خبری میان مسئولان شهرستان درباره احتمال آلودگی چشمه آب معدنی باباگرگر به آرسنیک مطرح می شود. مسئله ای که با وجود حساسیت داشتن اما گویا چندان جدی گرفته نشده و هیچکدام از متولیان خود را مسئول بررسی این کار نمی دانند.

هرچند جسته گریخته در این باره شایعاتی مطرح شده بود اما این مسئله زمانی پررنگ شد که یکسری تحقیقات علمی توسط پژوهشگرانی مرتبط در این حوزه صورت گرفت و در سایت های علمی بارگذاری گردید و همین باعث شد تا مسئولان متولی اندکی نگرانی به خود راه دهند و به فکر راه چاره ای باشند.

پاسکاری و بی توجهی مسئولان...

منطقه گردشگری باباگرگر بخشی از آن به اوقاف مرتبط است و بخشی هم به میراث فرهنگی و گردشگری؛ برای همین به گفته متولیان میراث فرهنگی چشمه معدنی متعلق به اوقاف است و برای همین درخواست آزمایش آرسنیک از آب چشمه به اوقاف داده شده و اما هنوز پاسخی از جانب این اداره ارائه نگردیده است. پاسخی که به گفته نماینده اوقاف در نشست کارگروه گردشگری شهرستان به محیط زیست سپرده شده و این اداره باید برای گرفتن آزمایش اقدام نمایند...

در همین زمینه رئیس محیط زیست شهرستان قروه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد که «این درخواست به این دلیل به محیط زیست داده شده چون آزمایشگاه مرتبط در این زمینه در اداره کل محیط زیست کردستان وجود دارد و بر همین مبنا در تاریخ 17 اسفند ماه سال گذشته از آب این چشمه نمونه برداری شد و به استان ارسال گردید.»

مطابق سخنان «توفیق زارعی» به دلیل اینکه نمونه برداری دارای شرایط خاصی است و باید با امکانات لازم صورت گیرد، نمونه گرفته شده توسط کارشناسان مرکز استان مورد قبول نبوده و قرار شد بار دیگر نمونه گیری انجام شود.

او با تأکید بر اینکه امکانات آزمایشگاه محیط زیست استان محدود بوده و نمونه گیری هم هزینه بردار است از اعلام آمادگی اداره آب و فاضلاب شهرستان قروه برای انجام نمونه گیری خبر داد. «رئیس آبفای شهرستان در خصوص نمونه گیری آن هم در خود شهر اعلام آمادگی کرده است و حالا باید دید آیا با این درخواست «جبار کلوندی» موافقت می شود؟»

براساس آنچه رئیس محیط زیست شهرستان قروه می گوید مسیر روستای باباگرگر به صورت طبیعی و مطابق نقشه طبیعی که هست در کل آرسنیک خیز بوده و احتمال آلودگی چشمه منطقه گردشگری باباگرگر به آرسنیک هم وجود دارد اما اینکه میزان آرسنیک تا چه حد بوده و خبر آن چقدر است؟ باید مشخص گردد.

در هر صورت این پاسکاری میان ادارات از یک طرف نشان از بی توجهی نسبت به موضوع دارد و از یک طرف دیگر بی مسئولیتی متولیان امر را نمایان می سازد... مسئولان شهرستان بهتر است هرچه سریع تر این مسئله را روشن کرده و نتایج آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند چرا که سالهاست روی درمانی بودن چشمه معدنی تأکید می شود و این ذهنیت در میان مردم پیش آمده که این آب اثر مفیدی دارد و تعلل در این زمینه آسیب به افکار عمومی می زند./

* گزارش: زیبا امیدی فر