انتقاد گارو پایلان از اظهارات نفرت افکنانه اردوغان
سرویس ترکیه - گارو پایلان نماینده HDP با دادن نامه ای کتبی به رئیس مجلس خواستار پاسخگویی معاون اردوغان درباره سخنان نفرت پراکنانه او شد.

به گزارش کردپرس، گارو پایلان نماینده حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) از دیاربکر، امروز با اشاره به سخنان نفرت پراکنانه رجب طیب اردوغان در مراسم استقبال از اتحاد بین المللی دموکرات ها گفت: «بر طبق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهور نباید از سخنان نفرت انگیز استفاده کند. کلمه "گبر" که به وسیله رئیس جمهور استفاده شده است به معنای ملحد، غیر مسلمان و سنگدل است. استفاده از این ادبیات به وسیله رئیس جمهور غیر قابل پذیرش است.»

بنا بر گزارش گازته دیوار، گارو پایلان با ارائه یک پرسش کتبی به رئیس مجلس خواستار پاسخگویی از طرف فواد اوکتای معاون رئیس جمهور شد. پایلان در این نامه کتبی با بیان این که اردوغان در سخنرانی خود در مراسم استقبال از اتحادیه بین المللی دموکرات ها اظهارات نفرت انگیز به زبان آورده است گفت: «استفاده از واژه گبر از طرف رئیس جمهور مصداق نفرت افکنی و غیر قابل قبول است.»

گفتنی است اردوغان در سخنرانی خود با انتقاد از اپوزیسیون گفته بود: «ما از این که آنها با بهانه مخالفت با ما شمشیر گبر را در دست تکان داده و به مبارزه ما بر می خیزند، ناراحت می شویم!»