وضعیت کردها در صورت خروج آمریکا از سوریه
سرویس جهان- جامعه اطلاعاتی آمریکا هشدار داد فشار بر کردهای سوریه در صورت نیروهای آمریکا از مناطق تحت کنترل کردهای سوریه افزایش خواهد یافت.

به گزارش کردپرس، جامعه اطلاعاتی آمریکا در گزارش تازه ای از وضعیت امنیتی آمریکا در جهان، به بررسی وضعیت کردها در سوریه نیز پرداخته است.

بر اساس این گزارش 27 صفحه ای، کردهای سوریه با فشار روز افزون روبه رو می شوند. از نظر جامعه اطلاعاتی آمریکا فشار بر کردهای سوریه از جانب روسیه، ترکیه و دولت مرکزی صورت می گیرد و دولت مرکزی تلاش می کند مناطق باقی مانده در دست مخالفان را تحت کنترل دوباره خود قرار دهد.

این گزارش از تهدید شدن نیروهای آمریکایی در مناطق تحت کنترل کردهای سوریه نیز سخن گفته است.

به باور جامعه اطلاعاتی آمریکا، تهدید و فشار بر کردهای سوریه در صورت خروج نیروهای آمریکا از مناطق تحت کنترل کردها و نیز وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی و انسانی کردها بیشتر خواهد شد.

بر اساس گزارش رادیو ان پی آر آمریکا، این کشور در حال حاضر 900 نیرو در سوریه دارد که بیشتر آنها در مناطق تحت کنترل کردها و نزدیک میدان های نفتی مستقر هستند.