بدون تضمین آمریکا، مذاکرات کُردی-کُردی به نتیجه نمی‌رسد
سرویس سوریه-عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) گفت‌:هنوز زمان از سر گرفتن مذاکرات کُردی-کُردی میان جریان‌های کُرد سوریه مشخص نیست و همچنین بدون تضمین آمریکا مذاکرات ‌به نتیجه ختم نمی‌شود.
بهجت شیخو عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) در گفت‌‌وگو با کُردپرس با اشاره به موضوع ادامه گفت‌وگوها میان شورای میهنی کُرد(ENKS) و حزب اتحاد دموکراتیک(PYD) و احزاب نزدیک به آن، اظهار کرد:دیدار "مایکل روبین" معاون نماینده آمریکا در مذاکرات کُردی-کُردی از دفتر شورای میهنی کُرد در کُردستان سوریه پس از توقف مذاکرات میان شورای میهنی و احزاب اتحاد میهنی کُرد، مثبت ارزیابی می‌شود.
وی ادامه داد:مواضع شورای میهنی همواره شفاف است چرا که وحدت میان جریان‌های کُرد در کُردستان سوریه را استراتژیک می‌داند اما در این اواخر بدلیل برخی اظهارنظرهای طرف مقابل گفت‌وگوها متوقف شد که این مسئله با نماینده آمریکا در مذاکرات در میان گذاشته شد.
وی افزود:شورای میهنی بر ادامه گفت‌وگوها تاکید می‌کند اما در این میان مواضع حزب اتحاد دموکراتیک ‌بود که باعث توقف مذاکرات شد.
وی تصریح کرد:اظهارات تند طرف مقابل، بدگمانی در میان شورای میهنی ایجاد نموده که جناح روبرو معتقد به گفت‌وگو نیست و ما این را با آمریکایی‌ها مطرح کردیم.
عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کُردستانی در سوریه(P.Y.K.S) درباره درخواست شورای میهنی از نماینده آمریکا، گفت:ما از نماینده آمریکا خواستیم که توافق با احزاب اتحاد میهنی کُرد دارای مشمول ضمانت اجرایی شود.
بهجت شیخو افزود:لازم است هم آمریکا و هم نیروهای سوریه دموکراتیک اجرایی شدن توافقات را تضمین ‌نمایند چون که بدون تضمین آن‌ها هیچ مسئله‌ای به سرانجام نمی‌رسد.