درخواست 112 نماینده مجلس عراق برای پرداخت مستقیم حقوق کارمندان اقلیم کردستان توسط بغداد
سرویس عراق و اقلیم کردستان – 112 نماینده مجلس عراق با ارائه درخواستی خطاب به ریاست مجلس، خواستار پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان از طریق حساب بانکی شدند.

به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، براساس این درخواست، نمایندگان مذکور از دولت عراق درخواست کرده اند حقوق کارمندان اقلیم کردستان را به صورت مستقیم به حساب آنها واریز نماید.

در این درخواست آمده است: "با توجه به درخواست های مداوم کارمندان "واقعی" اقلیم کردستان در بخش های مختلف و پس از گفتگوهای مستمر با آنها درباره:

1- ادامه مشکل حقوق کارمندان اقلیم کردستان با وجود درآمدهای فروش نفت، پایانه های مرزی و سایر درآمدهای داخلی دیگر و همچنین بودجه دریافتی از دولت مرکزی،

2- فساد گسترده در تعامل دولت اقلیم کردستان با مبالغ دریافتی از دولت فدرال،

3- تأخیر و کسر غیر قانونی حقوق کارمندان حقیقی اقلیم کردستان،

4- تمایل کارمندان حقیقی به پرداخت حقوقشان به صورت مستقیم توسط دولت مرکزی عراق،

خواهشمند است نسبت به گنجاندن موضوع پرداخت حقوق کارمندان از طریق حساب بانکی و به صورت مستقیم از سوی دولت مرکزی عراق در اولین جلسه پارلمان اقدام فرمایید. به پیوست امضای شماری از نمایندگان مجلس در موافقت با درخواست فوق تقدیم می گردد."