رئیس مشترک HDP شاخه دیاربکر دستگیر و روانه زندان شد
سرویس ترکیه - هولیا آلوکمن اویانیک رئیس مشترک HDP در دیاربکر به اتهام عضویت در گروهک تروریستی و شرکت در تظاهرات سازمان یافته به تحمل 10 سال و 6 ماه زندان محکوم شد.

به گزارش کردپرس، هولیا آلوکمِن اویانیک رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در استان دیاربکر به اتهام عضویت در یک گروهک تروریستی دستگیر و برای تحمل ده سال و 6 ماه حبس روانه زندان شد.
دادستانی عالی دیاربکر با تشکیل دادخواستی علیه آلوکمن اویانیک به اتهام شرکت در اعتراضات سازمان یافته گروهک تروریستی خواهان جزای زندان برای او شده بود. آلوکمن در این جلسه دادرسی در دادگاه کیفری نهم عالی دیاربکر شرکت نکرد و وکیل او شیخموس بایهان به دفاع از او پرداخت. بایهان با بیان این که مدارک موجود در پرونده نمی تواند دلیلی بر اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی باشد و فعالیت های ذکر شده در پرونده در حیطه فعالیت های صنفی موکل او است خواستار تبرئه آلوکمن شد. 

دادگاه عالی کیفری دیاربکر آلوکمن را به تحمل 10 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دیروز 14 فوریه در ساعت های عصر آلوکمن در حالی که به دیدار خویشاوندانش رفته بود در خانه ای در منطقه ساوور شهر ماردین دستگیر و سپس برای اجرای حکم روانه زندان شد.