نقص فنی در هواپیمای حامل وزیر و نماینده AKP در راه شرناخ
سرویس ترکیه - هواپیمای حامل وزیر کشاورزی، نماینده AKP و مدیر سازمان آب به علت نقص فنی در فرودگاه مالاتیا به زمین نشست.

به گزارش کردپرس، هوایپمای حامل"بکر پاکدمیر" وزیر کشاورزی و جنگل داری به علت نقص فنی در حین پرواز، ناچار به فرود اضطراری شد. این هواپیمای متعلق به اداره کل جنگل داری که از آنکارا به مقصد شرناخ پرواز می کرد به علت نقص فنی در فرودگاه "مالاتیا ارهاچ" فرود اضطراری کرد. 

در این هواپیما به غیر از بکر پاکدمیر وزیر کشاورزی، "هادی تونچ" معاون وزیر کشاورزی و "ریزگین بیرلیک" نماینده حزب عدالت و توسعه (AKP) از شهر شرناخ، و "کایا ییلدیز" مدیر عامل سازمان دولتی آب (DSİ) نیز حضور داشتند که همگی در سلامت به سر می برند. 

بنابر خبر روزنامه حریت، بکر پاکدمیر پس از فرود اضطراری گفت: «خدا به ما رحم کرد. در ارتفاع 33 هزار پایی متوجه صدای شدید موتور هواپیما شدیم که ادامه دار بود و از بین نرفت و مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مالاتیا شدیم. سفر خود را به شرناخ طبق برنامه ریزی ای که کرده ایم انجام می دهیم.»

"گازته قارینچا" نیز علت فرود اضطراری را از کار افتادن موتور هواپیما اعلام کرد.